Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 005669 18998013 na godz. na dobę w sumie

wydawca: Dr Josef Raabe

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +11
2009-04-03
SEDNO - Magazyn dyrektora szkoły - e-wydanie - 2/2009
SEDNO - Magazyn dyrektora szkoły - e-wydanie - 2/2009
2009-03-01-16%
Dr Josef Raabe
Nowe pismo dla dyrektorów, którzy chcą brać udział w dyskusji o oświacie, szukają dróg rozwoju, a także wsparcia i inspiracji.
Co dwa miesiące, w każdym numerze:
- informujemy o zmianach, komentujemy prawo, dyskutujemy o palących problemach
- proponujemy ciekawe rozwiązania z zakresu zarządzania, rozwoju i pracy szkoły
- zamieszczamy opinie i komentarze ekspertów
- przeprowadzamy wywiady z ludźmi decydującymi...
2014-09-02
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne - e-wydanie - 8/2014
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne - e-wydanie - 8/2014
2014-09-02
Dr Josef Raabe

Czasopismoadresowane do nauczycieli wychowania fizycznego na różnych poziomach edukacji szkolnej, trenerów uczniowskich klubów sportowych, szkolnej służby zdrowia, studentów uczelni wychowania fizycznego oraz pracowników placówek wychowania pozaszkolnego.

Matematyka - e-wydanie - 8/2014
Matematyka - e-wydanie - 8/2014
2014-09-02
Dr Josef Raabe

Czasopismo dla nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach nauczania, w różnych typach szkół. Zamieszcza artykuły z różnych dziedzin matematyki, które pozwalają na podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz pomoc w bieżącej pracy z uczniami.

Polonistyka - e-wydanie - 8/2014
Polonistyka - e-wydanie - 8/2014
2014-09-02
Dr Josef Raabe

Czasopismo adresowane do nauczycieli polonistów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Zamieszcza ciekawe tematy lekcji, nowatorskie interpretacje tekstów literackich, nowatorskie rozwiązania metodyczne.

Życie Szkoły - e-wydanie - 8/2014
Życie Szkoły - e-wydanie - 8/2014
2014-09-02
Dr Josef Raabe

Miesięcznik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Publikuje artykuły z pedagogiki, metodyki nauczania, psychologii. W każdym wydaniu są 3 plakaty dydaktyczne.

Wychowanie w Przedszkolu - e-wydanie - 8/2014
Wychowanie w Przedszkolu - e-wydanie - 8/2014
2014-09-02
Dr Josef Raabe

Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli. Publikuje artykuły z pedagogiki, metodyki nauczania, psychologii, prawa, jak również scenariusze zabaw, wierszyki i plakaty dydaktyczne.

2014-08-20
Wiadomości Historyczne - e-wydanie - 4/2014
Wiadomości Historyczne - e-wydanie - 4/2014
2014-08-20
Dr Josef Raabe

Czasopismo dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół. Prezentuje najnowsze badania historyków, osiągnięcia historiografii polskiej i światowej.

Geografia w Szkole - e-wydanie - 4/2014
Geografia w Szkole - e-wydanie - 4/2014
2014-08-20
Dr Josef Raabe

Czasopismo dla nauczycieli geografii w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, jak również nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych. Zamieszcza m.in. informacje nt. najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk geograficznych, wiadomości o wydarzeniach politycznych, gospodarczych, społecznych – z Polski i ze świata, informacje o zjawiskach fizyczno-geograficznych.

Fizyka w Szkole - e-wydanie - 4/2014
Fizyka w Szkole - e-wydanie - 4/2014
2014-08-20
Dr Josef Raabe

Czasopismo dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Publikuje artykuły o najnowszych osiągnięciach fizyki i astronomii, scenariusze zajęć i zadania.

Biologia w Szkole - e-wydanie - 4/2014
Biologia w Szkole - e-wydanie - 4/2014
2014-08-20
Dr Josef Raabe

Czasopismo adresowane do nauczycielii biologii i przyrody na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Informuje o najnowszych osiągnięciach współczesnej biologii, zamieszcza scenariusze lekcji, zadania z olimpiady biologicznej.

Chemia w Szkole - e-wydanie - 4/2014
Chemia w Szkole - e-wydanie - 4/2014
2014-08-20
Dr Josef Raabe

Czasopismo dla nauczycieli chemii wszystkich typów szkół. Informuje o najważniejszych osiągnięciach chemii, zamieszcza propozycje eksperymentów i ćwiczeń, oraz zadania z olimpiad chemicznych.