Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00072 006163 20271162 na godz. na dobę w sumie
Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny - książka
Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny - książka
Autor: , Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3299-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obudź w sobie lwa

Sposób na Twoje osobiste prosperity

Asertywność to cecha ludzi sukcesu. Pewność siebie i świadomość własnej wartości dają siłę, dzięki której jesteś w stanie pokonać piętrzące się na Twojej drodze przeszkody. Jeśli uważasz, że nie są to Twoje najmocniejsze strony, nadszedł czas, aby poważnie nad nimi popracować. Proponujemy Ci kompas, którzy wskaże Ci drogę przez niepewność, pozwoli unikać skłonności do nadmiernego ulegania innym ludziom, pokaże, jak uwierzyć w siebie i swoje możliwości.

Ta książka podpowie Ci, jak radzić sobie w bardzo konkretnych zawodowych oraz życiowych sytuacjach. Nauczysz się rozmawiać z ludźmi tak, by wzbudzać ich podziw i szacunek, dowiesz się, jak współpracować nawet z najtrudniejszym szefem, jak oddziaływać na innych za pomocą mowy ciała i jak postępować w sytuacjach silnego stresu. Możesz przeczytać ją w całości lub sięgać do niej doraźnie, szukając najlepszych rozwiązań danego problemu. Zdobądź uznanie dla swojej pracy, buduj szacunek, na który zasługujesz, i udowodnij, że w swojej organizacji jesteś najsilniejszym ogniwem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny Autorzy: Suzanne Potts, Conrad Potts Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-3299-2 Tytuł oryginału: Entitled to Respect: How to be confident and assertive in the workplace Format: 158 × 235, stron: 216 Obudź w sobie lwa • Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? • Czy umiesz powiedzieć „nie”, kiedy masz do tego prawo? • Czy Twoje opinie i pomysły zawsze zostają wysłuchane i są szanowane? • Czy wiesz, jak bronić swoich racji? • Czy jesteś w stanie zachowywać spokój w trudnych sytuacjach? Sposób na Twoje osobiste prosperity Asertywność to cecha ludzi sukcesu. Pewność siebie i świadomość własnej wartości dają siłę, dzięki której jesteś w stanie pokonać piętrzące się na Twojej drodze przeszkody. Jeśli uważasz, że nie są to Twoje najmocniejsze strony, nadszedł czas, aby poważnie nad nimi popracować. Proponujemy Ci kompas, którzy wskaże Ci drogę przez niepewność, pozwoli unikać skłonności do nadmiernego ulegania innym ludziom, pokaże, jak uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Ta książka podpowie Ci, jak radzić sobie w bardzo konkretnych zawodowych oraz życiowych sytuacjach. Nauczysz się rozmawiać z ludźmi tak, by wzbudzać ich podziw i szacunek, dowiesz się, jak współpracować nawet z najtrudniejszym szefem, jak oddziaływać na innych za pomocą mowy ciała i jak postępować w sytuacjach silnego stresu. Możesz przeczytać ją w całości lub sięgać do niej doraźnie, szukając najlepszych rozwiązań danego problemu. Zdobądź uznanie dla swojej pracy, buduj szacunek, na który zasługujesz, i udowodnij, że w swojej organizacji jesteś najsilniejszym ogniwem. • Używaj zasad skutecznej komunikacji niewerbalnej. • Dowiedz się, jak stosować asertywne wzorce językowe. • Stosuj niezwykle skuteczne techniki wizualizacji. • Zobacz, jak pomyślnie przechodzić rozmowy rekrutacyjne. • Naucz się przedstawiać prezentacje, które budzą podziw. • Odkryj tajniki skutecznego ubiegania się o podwyżkę. • Poznaj korzyści z mówienia „nie”. • Dowiedz się, jak radzić sobie z agresją. S P I S T R E ¥ C I | 5 Spis treĂci WstÚp CzÚĂÊ I — ZESTAW NARZ}DZI Przydatne narzÚdzia i techniki, które musisz poznaÊ, zanim zaczniesz pracowaÊ nad zdobyciem wiÚkszej pewnoĂci siebie i nad asertywnoĂciÈ w miejscu pracy. Rozdziaï 1. EELASTYCZNO¥m ZACHOWANIA Róĝne wybory i róĝne poziomy zmian Rozdziaï 2. CCZYM JEST ASERTYWNO¥m? Definicje zachowañ asertywnych, nieasertywnych i agresywnych Przykïady zachowañ agresywnych, asertywnych i nieasertywnych mwiczenie 2.1: Czy zachowujesz siÚ asertywnie? Rozdziaï 3. KKOMUNIKACJA WERBALNA Wraĝenie, jakie robimy na innych Agresywne wzorce jÚzykowe Nieasertywne wzorce jÚzykowe Asertywne wzorce jÚzykowe mwiczenie 3.1: JÚzyk ĂwiadczÈcy o zachowaniu asertywnym, nieasertywnym i agresywnym Rozdziaï 4. KKOMUNIKACJA NIEWERBALNA Mowa ciaïa SpójnoĂÊ mwiczenie 4.1: Przyjmowanie stabilnej postawy Ciaïo i umysï mwiczenie 4.2: Zmiana sposobu… Rozmowa telefoniczna mwiczenie 4.3: Dostosuj wïaĂciwoĂci gïosu, aby rozmówca odniósï róĝne wraĝenia Rozdziaï 5. WWIZUALIZACJA OkreĂl swoje oczekiwania Na czym polega wizualizacja? Co widzisz (w przyszïoĂci)? Co sïyszysz (w przyszïoĂci)? Co czujesz (w przyszïoĂci)? mwiczenie 5.1: Wszystko tkwi w umyĂle (czÚĂÊ 1.) mwiczenie 5.2: Wszystko tkwi w umyĂle (czÚĂÊ 2.) Rozdziaï 6. WWEWN}TRZNY MONOLOG Co sobie mówimy? ZniechÚcajÈcy monolog wewnÚtrzny 9 15 15 19 19 20 22 23 23 24 24 25 27 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40 41 42 45 45 47 6 | Z A S ’ U G U J E S Z N A S Z A C U N E K ! B k D ½ P E W N Y S I E B I E I A S E R T Y W N Y MotywujÈcy monolog wewnÚtrzny mwiczenie 6.1: Monolog wewnÚtrzny — przygotowanie siÚ do przyszïej sytuacji Interwencja na poziomie uczuÊ Rozdziaï 7. PPRAWA I PRZYZWOLENIE NA ASERTYWNE ZACHOWANIA Deklaracja prawa do asertywnoĂci Daj sobie przyzwolenie Prawa i obowiÈzki mwiczenie 7.1: Moje prawa i prawa innych Rozdziaï 8. PPRZEKONANIA Rodzaje przekonañ SkÈd biorÈ siÚ nasze przekonania? Niekorzystne i uĝyteczne przekonania mwiczenie 8.1: Niekorzystne czy uĝyteczne przekonania? Jak zmieniÊ przekonania? Przykïady uĝytecznych przekonañ mwiczenie 8.2: Zmiana niekorzystnych przekonañ na uĝyteczne Rozdziaï 9. RREZULTAT WYGRANA – WYGRANA Na czym polega koncepcja wygrana – wygrana? UmiejÚtnoĂÊ zadawania pytañ Sprawdzanie zrozumienia Uzgodnienie stanowisk Jak osiÈgnÈÊ rezultat wygrana – wygrana? mwiczenie 9.1: OsiÈganie rezultatu wygrana – wygrana Rozdziaï 10. JJAK MÓWIm „NIE” KorzyĂci z mówienia „nie” „Dyplomatyczna odmowa” mwiczenie 10.1: Jak mówiÊ „nie” mwiczenie 10.2: Mówienie „nie” i osiÈganie rezultatu wygrana – wygrana Rozdziaï 11. JJAK SI} ZACHOWYWAm NA ZEBRANIU? Komunikacja werbalna mwiczenie 11.1: Komunikacja werbalna ZESTAW NARZ}DZI: wnioski CzÚĂÊ II — SYTUACJE W MIEJSCU PRACY Przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi CiÚ przez sytuacje, z którymi moĝesz siÚ najczÚĂciej zetknÈÊ w pracy zawodowej. Rozdziaï 12. JJAK SOBIE RADZIm Z AGRESJk Wprowadzenie PomyĂl, jak obecnie radzisz sobie z agresywnymi zachowaniami innych ludzi (byÊ moĝe jakiejĂ konkretnej osoby) 48 50 51 53 53 54 54 55 59 60 61 62 62 66 67 69 71 73 73 74 75 75 79 81 82 82 84 85 87 87 90 95 99 99 100 S P I S T R E ¥ C I | 7 Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ tego rodzaju stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 13. KKONSTRUKTYWNA OCENA PRACOWNIKA Wprowadzenie Wyobraě sobie, ĝe czeka CiÚ rozmowa oceniajÈca Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ tego rodzaju stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 14. JJAK SOBIE RADZIm Z SZEFEM? Wprowadzenie Wyobraě sobie indywidualne spotkanie z szefem (lub rozmowÚ telefonicznÈ), podczas którego przeïoĝony sprawdza Twoje postÚpy w pracy Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ tego rodzaju stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 15. PPOMOCNI WSPӒPRACOWNICY Wprowadzenie PomyĂl o trudnych relacjach z którymĂ z Twoich wspóïpracowników Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ tego rodzaju stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 16. ZZDROWE RELACJE Z KLIENTEM Wprowadzenie PomyĂl o trudnej rozmowie z jednym ze swoich klientów Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ tego rodzaju stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku 100 101 107 107 108 108 109 115 115 116 116 116 121 121 122 122 123 127 127 128 128 129 Rozdziaï 17. UUCZCIWE ROZMOWY DYSCYPLINARNE 135 135 Wprowadzenie PomyĂl o rozmowie dyscyplinarnej z pracownikiem, która byÊ moĝe CiÚ czeka 136 136 Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ tego rodzaju stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku 137 Rozdziaï 18. PPOMY¥LNE ROZMOWY REKRUTACYJNE Wprowadzenie PomyĂl o rozmowie kwalifikacyjnej, króra byÊ moĝe czeka CiÚ w przyszïoĂci Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ podobne stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 19. AAKTYWNY UDZIA’ W ZEBRANIACH Wprowadzenie PomyĂl o spotkaniu, w którym bierzesz udziaï Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ nastÚpujÈce stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku 143 143 144 144 145 151 151 152 152 153 8 | Z A S ’ U G U J E S Z N A S Z A C U N E K ! B k D ½ P E W N Y S I E B I E I A S E R T Y W N Y Rozdziaï 20. PPRO¥BA O PODWY¿K} Wprowadzenie PomyĂl o rozmowie, jakÈ byÊ moĝe planujesz odbyÊ z przeïoĝonym lub pracownikiem dziaïu kadr Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ nastÚpujÈce stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 21. PPREZENTACJE, Z KTÓRYCH MÓG’BY¥ BYm DUMNY Wprowadzenie PomyĂl o prezentacji, jakÈ masz przygotowaÊ Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ nastÚpujÈce stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 22. AASERTYWNA SPRZEDA¿ Wprowadzenie PomyĂl o sytuacji, w której skïadasz potencjalnemu klientowi ofertÚ Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ nastÚpujÈce stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 23. JJAK SOBIE RADZIm Z DYREKTOREM Wprowadzenie PomyĂl o spotkaniach i dyskusjach z menedĝerami wyĝszego szczebla Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ nastÚpujÈce stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 24. JJAK SOBIE RADZIm Z PODW’ADNYMI Wprowadzenie PomyĂl o relacjach ze swoimi podwïadnymi Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ nastÚpujÈce stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 25. SSOLIDNI DOSTAWCY Wprowadzenie PomyĂl o rozmowie z niesolidnym dostawcÈ Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ nastÚpujÈce stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 26. WWSPӒPRACA Z WOLONTARIUSZAMI Wprowadzenie PomyĂl o swoich relacjach z pracujÈcym obok/dla Ciebie wolontariuszem Czy zdarza Ci siÚ wypowiadaÊ nastÚpujÈce stwierdzenia? RozwiÈzanie krok po kroku Rozdziaï 27. CCZY POTRZEBUJESZ DALSZEJ POMOCY? 159 159 160 160 160 165 165 166 166 167 173 173 174 174 175 181 181 182 182 183 189 189 190 191 191 197 197 198 198 199 205 205 206 207 207 213 ROZDZIA’ 7. PRAWA I PRZYZWOLENIE NA ASERTYWNE ZACHOWANIA Prawo bycia ostatecznym sÚdziÈ wïasnego postÚpowania jest podstawowym prawem asertywnoĂci, które nie pozwala innym TobÈ manipulowaÊ. Manuel J. Smith .............................................................. Wiele pomysïów, jakie pojawiajÈ siÚ obecnie na szkoleniach w dziedzinie asertywnoĂci, zostaïo zaproponowanych po raz pierwszy przez Manuela J. Smitha w ksiÈĝce When I Say No, I Feel Guilty, opublikowanej w 1975 roku. W ksiÈĝce Smith wyjaĂnia, ĝe asertywnoĂÊ polega w gïównej mierze na wyraěnym wyraĝaniu wïasnych poglÈdów i niedopuszczaniu do manipulowania sobÈ. Autor ogïosiï w niej równieĝ DeklaracjÚ prawa do asertywnoĂci, która wynika z otwierajÈcego rozdziaï cytatu. .............................................................................................................................................................................................................................. Deklaracja prawa do asertywnoĂci Masz prawo osÈdzaÊ wïasne zachowania, myĂli i emocje oraz braÊ odpowiedzialnoĂÊ za ich sprowokowanie i konsekwencje. Masz prawo nie szukaÊ powodów ani pretekstów, aby usprawiedliwiÊ swoje zachowanie. Masz prawo osÈdzaÊ innych, jeĂli jesteĂ odpowiedzialny za znalezienie rozwiÈzañ ich problemów. Masz prawo zmieniÊ zdanie. Masz prawo do popeïniania bïÚdów oraz brania za nie odpowiedzialnoĂci. Masz prawo powiedzieÊ „nie wiem”. Masz prawo do bycia niezaleĝnym od dobrej woli innych, zanim wejdziesz z nimi w jakie- kolwiek relacje. Masz prawo podejmowaÊ nierozsÈdne decyzje. Masz prawo powiedzieÊ „nie rozumiem”. Masz prawo powiedzieÊ „nie obchodzi mnie to”. 53 5 4 | Z A S ’ U G U J E S Z N A S Z A C U N E K ! B k D ½ P E W N Y S I E B I E I A S E R T Y W N Y .............................................................................................................................................................................................................................. Daj sobie przyzwolenie Zapewne w Twoim ĝyciu byïy takie chwile, kiedy nie byïeĂ pewny tego, czy Twoje zamiary sÈ „wïaĂciwe”. ByÊ moĝe prowadziïeĂ wewnÚtrzny monolog i zadawaïeĂ sobie pytania: „Czy mam prawo to powiedzieÊ? Czy wwolno mi to zrobiÊ? Czy moja proĂba jest uzasadniona?”. W niektórych sytuacjach mogïo Ci siÚ wydawaÊ, ĝe ktoĂ nie miaï prawa czegoĂ zrobiÊ albo nie miaï prawa potraktowaÊ CiÚ w konkretny sposób. Taki sposób myĂlenia moĝe powstrzymywaÊ CiÚ przed zachowywaniem siÚ w sposób asertywny w sytuacjach, w których tak naprawdÚ masz do tego prawo. „Prawa” sÈ podstawÈ asertywnego zachowania. Prawo to coĂ, do czego jesteĂ sïusznie upowaĝniony. Prawa sÈ kluczowe dla prowadzenia harmonijnego i asertywnego stylu ĝycia. JeĂli postÚpujesz zgodnie z powyĝszymi prawami, ale nie dajesz takich samych praw innym, to zachowujesz siÚ agresywnie. Jeĝeli przyznajesz innym prawa, do skorzystania z których nie czujesz siÚ upowaĝniony, Twoje zachowanie wyraĝa brak asertywnoĂci i ulegïoĂÊ. Gdy akceptujesz prawo do asertywnoĂci oraz przyznajesz je innym, zachowujesz równowagÚ, a Twoje postÚpowanie jest asertywne i zgodne z zasadÈ wygrana – wygrana. PrzyznajÈc sobie i innym równe prawa, dajesz sobie przyzwolenie na asertywne zachowania. .............................................................................................................................................................................................................................. Prawa i obowiÈzki Prawo jest jak kij, który podnosisz z ziemi. Gdy bierzesz go do rÚki, trzymasz oba jego koñce. Jeĝeli korzystasz z jakiegoĂ prawa, bierzesz na siebie równieĝ obowiÈzki. Na przy- kïad jeĂli uznajesz prawo do bycia czïowiekiem i popeïniania bïÚdów, musisz zaakcep- towaÊ równieĝ zwiÈzane z nim obowiÈzki: „ wykazania siÚ naleĝytÈ troskÈ, „ przyznania siÚ do pomyïki, „ wyciÈgniÚcia wniosków, „ wystrzegania siÚ popeïnienia tego samego bïÚdu, „ proszenia o pomoc, jeĂli nie wiesz, jak go naprawiÊ. W przeciwnym razie korzystanie z prawa bÚdzie pretekstem do unikania odpowiedzial- noĂci i konsekwencji swoich czynów. Czasami moĝesz postÚpowaÊ zgodnie ze swoimi prawami w wyniku frustracji, zïoĂci lub znalezienia siÚ w sytuacji, w której zostaïeĂ doprowadzony do ostatecznoĂci. Jeĝeli kiedyĂ P R A W A I P R Z Y Z W O L E N I E N A A S E R T Y W N E Z A C H O W A N I A | 5 5 Ci siÚ to zdarzyïo, pewnie pamiÚtasz, co sobie w duchu powtarzaïeĂ: „No wïaĂnie, mam prawo to zrobiÊ!”. Najprawdopodobniej jednak Twoje zachowanie byïo wówczas agre- sywne, a nie asertywne, i niewïaĂciwie rozumiaïeĂ pojÚcie równowagi. Kiedy nie jesteĂ pewny, co masz zrobiÊ, a zwïaszcza gdy znajdziesz siÚ w trudnej sytuacji, myĂlenie przez pryzmat swoich praw oraz praw innych ludzi pozwoli Ci przyjÈÊ aser- tywnÈ postawÚ. W Êwiczeniu 7.1 znajdziesz podstawowe prawa wïaĂciwe dla róĝnych sytuacji. Musisz wiedzieÊ: „ które z nich obecnie akceptujesz i uwaĝasz za podstawÚ swojego zachowania? „ które z nich przyznajesz innym jako bazÚ ich dziaïania? Wykonanie tego Êwiczenia moĝe daÊ Ci pojÚcie o tym, jak bardzo Twoje zachowanie jest asertywne i nad jakimi sferami ĝycia musisz jeszcze popracowaÊ. .............................................................................................................................................................................................................................. mwiczenie 7.1: Moje prawa i prawa innych Najpierw zaznacz w lewej kolumnie te prawa, które przyznajesz sobie, a nastÚpnie w prawej kolumnie zaznacz prawa przyznawane innym. Uwaga: musisz zdaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe moĝesz zabraÊ siÚ do wykonywania tego Êwiczenia od strony intelektualnej. Z racjonalnego punktu widzenia prawa sÈ oczywiste, i rozpatrujÈc je od strony czysto intelektualnej, ïatwo zaznaczyÊ „ptaszka” w obu kolum- nach. Jednak prawa sÈ prawdziwe tylko wtedy, gdy siÚ ich przestrzega. Jeĝeli chcesz wyciÈgnÈÊ z Êwiczenia wiÚksze korzyĂci, zadaj sobie pytanie: „Czy naprawdÚ postÚpujÚ wedïug tego prawa w kaĝdej sytuacji, czy teĝ bywajÈ takie chwile, w których ich nie uznajÚ albo w których nie przyznajÚ tych praw innym?”. Zaznacz te prawa, które przyznajesz sobie Powszechnie stosowane prawa Zaznacz te prawa, które przyznajesz innym Mam prawo powiedzieÊ „tak” lub „nie” bez poczucia winy. Mam prawo przedstawiÊ wïasne potrzeby i priorytety. 5 6 | Z A S ’ U G U J E S Z N A S Z A C U N E K ! B k D ½ P E W N Y S I E B I E I A S E R T Y W N Y Zaznacz te prawa, które przyznajesz sobie Powszechnie stosowane prawa Zaznacz te prawa, które przyznajesz innym Mam prawo byÊ traktowany z szacunkiem, jak czïowiek inteligentny, kompetentny i równy innym. Mam prawo do wyraĝania wïasnych uczuÊ i poglÈdów, nawet jeĝeli sÈ one róĝne od uczuÊ i poglÈdów innych ludzi. Mam prawo do tego, aby byÊ wysïuchanym i traktowanym powaĝnie. Mam prawo do popeïniania bïÚdów i brania za nie odpowiedzialnoĂci. Mam prawo zmieniÊ zdanie bez usprawiedliwiania siÚ. Mam prawo powiedzieÊ „nie rozumiem”. Mam prawo powiedzieÊ „nie wiem”. Mam prawo prosiÊ o to, czego oczekujÚ. Mam prawo nie braÊ odpowiedzialnoĂci za problemy innych. Mam prawo wchodziÊ w relacje z innymi luděmi niezaleĝnie od tego, czy wyrazili na to zgodÚ. P R A W A I P R Z Y Z W O L E N I E N A A S E R T Y W N E Z A C H O W A N I A | 5 7 Zaznacz te prawa, które przyznajesz sobie Powszechnie stosowane prawa Zaznacz te prawa, które przyznajesz innym Mam prawo prosiÊ o udzielenie mi informacji. Mam prawo czasami odmówiÊ zaspokojenia potrzeb niektórych ludzi. Mam prawo zrobiÊ czasem coĂ poniĝej maksimum ludzkich moĝliwoĂci. Mam prawo do namysïu przed udzieleniem odpowiedzi. Mam prawo do bycia takim, jaki jestem, bez usprawiedliwiania siÚ przed innymi. Mam prawo wpïywaÊ na innych, aby szanowali moje prawa. Mam prawo prosiÊ innych o wsparcie. Z punktu widzenia asertywnoĂci byïoby idealnie, gdybyĂ kaĝde dane sobie prawo przy- znaï równieĝ innym ludziom. Jednak jeĂli rozkïad zaznaczonych przez Ciebie odpowiedzi tak nie wyglÈda, przyjmij moje gratulacje — nie jesteĂ ideaïem, jesteĂ po prostu czïo- wiekiem. Jeĝeli zaznaczyïeĂ wiÚcej odpowiedzi w lewej komunie niĝ w prawej, to znaczy, ĝe nie- które Twoje zachowania mogÈ byÊ agresywne. Z drugiej strony, wiÚcej zaznaczonych odpowiedzi z prawej strony Ăwiadczy o tym, ĝe w wielu sytuacjach zachowujesz siÚ bier- nie i nieasertywnie. Kiedy po wykonaniu tego Êwiczenia zastanowisz siÚ nad sytuacjami, w których sprawy przybraïy niekorzystny dla Ciebie obrót, z pewnoĂciÈ dojdziesz do wniosku, dlaczego tak 5 8 | Z A S ’ U G U J E S Z N A S Z A C U N E K ! B k D ½ P E W N Y S I E B I E I A S E R T Y W N Y siÚ staïo. Z kolei gdy przeanalizujesz te sytuacje, w których wszystko ukïadaïo siÚ po Twojej myĂli, zdasz sobie sprawÚ z tego, ĝe korzystne rozwiÈzanie zawdziÚczasz przyznaniu sobie i innym równych praw do asertywnoĂci. Prawa sÈ czÚĂciÈ fundamentu Twojej osobistej siïy. PamiÚtaj, ĝe nikt nie pozbawi CiÚ szacunku lub Twoich praw, dopóki sam mu na to nie pozwolisz.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: