Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00453 012275 20629346 na godz. na dobę w sumie
Wizjoner i realista - ebook/pdf
Wizjoner i realista - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2774-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, zawiera zbiór studiów poświęconych twórczości naukowej Ludwika Krzywickiego w tak ważnych dziedzinach jak: antropologia, filozofia, ekonomia, socjologia, etnografia, socjologia religii, migracje, badania statystyczne, a także problemy wsi i rolnictwa, kwestia kobiet, zagadnienia narodu oraz służby społecznej. Znalazły się w niej również szkice przybliżające czytelnikowi postać i dzieło Krzywickiego oraz tych, wśród których żył i działał. Publikacja ta powstała w środowisku socjologicznym w związku z konferencją Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowaną ''Wizjoner i realista'' - z okazji 150. rocznicy urodzin Ludwika Krzywickiego, zorganizowaną 11 stycznia 2010 roku. Nie ma ona zatem ani możliwości, ani ambicji wyczerpania problematyki dzieł naukowych, badań i rozległej działalności Ludwika Krzywickiego. W jego pracach jest wciąż wiele zagadnień, które wymagają współcześnie przypomnienia, a działania Krzywickiego w różnych dziedzinach życia społecznego mogą być dla współczesnych inspiracją do badań, analiz i podejmowania inicjatyw obywatelskich''.
z Wprowadzenia Józefy Hrynkiewicz

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Działalność i dokonania Ludwika Krzywickiego zasługują w warun- kach wolnej Polski na przypomnienie, szczególnie w  środowisku Uniwersytetu Warszawskiego – uczelni, której był absolwentem, profesorem, a także profesorem honorowym i z którą związały go lata nauki i pracy. W 2009 roku obchodziliśmy 150. rocznicę jego urodzin, w 2011 roku mija 70 lat od jego śmierci. Ludwik Krzywicki pozostawił ogromny dorobek naukowy, który z różnych powodów staje się coraz mniej znany kolejnym pokoleniom. Znajomość osiąg- nięć nauki, doświadczeń i wydarzeń z przeszłości związanej z na- szym Uniwersytetem jest coraz mniejsza, nie tylko wśród jego stu- dentów, ale i pracowników. Uznaliśmy zatem, że warto przypomnieć niezwykłą postać i bogaty dorobek uczonego. Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, zawiera zbiór stu- diów poświęconych twórczości naukowej Ludwika Krzywickiego w tak ważnych dziedzinach jak: antropologia, filozofia, ekonomia, socjologia, etnografia, socjologia religii, migracje, badania statystycz- ne, a  także problemy wsi i  rolnictwa, kwestia kobiet, zagadnienia narodu oraz służby społecznej. Znalazły się w niej również szkice przybliżające czytelnikowi postać i dzieło Krzywickiego oraz tych, wśród których żył i  działał. Publikacja ta powstała w  środowisku socjologicznym w  związku z  konferencją Instytutu Stosowanych 8 Wprowadzenie Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowaną „Wizjoner i realista: z okazji 150. rocznicy urodzin Ludwika Krzy- wickiego”, zorganizowaną 11 stycznia 2010 roku. Nie ma ona zatem ani możliwości, ani ambicji wyczerpania problematyki dzieł nauko- wych, badań i rozległej działalności Ludwika Krzywickiego. W jego pracach jest wciąż wiele zagadnień, które wymagają współcześnie przypomnienia, a  działania Krzywickiego w  różnych dziedzinach życia społecznego mogą być dla współczesnych inspiracją do badań, analiz i podejmowanych inicjatyw obywatelskich. Tom nie jest jed- nak jedynie zbiorem materiałów pokonferencyjnych. Jego zawar- tość uzupełnia i poszerza przedstawioną na niej problematykę. Kon- ferencja zgromadziła bowiem osoby zainteresowane dorobkiem Ludwika Krzywickiego w  różnych dziedzinach i  zachęciła wiele z  nich do włączenia swoich prac, których nie prezentowano na konferencji, do niniejszej publikacji. Tom szkiców poświęconych zagadnieniom, które stanowiły przedmiot zainteresowań naukowych Krzywickiego, wzbogaci wie- dzę czytelników i  przybliży postać i  dzieło uczonego. Mamy też nadzieję, że będzie inspiracją do podejmowania studiów i  analiz jego – wciąż mało znanych, a  godnych przypomnienia – prac, dokonań, poglądów i idei. Józefa Hrynkiewicz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wizjoner i realista
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: