Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00270 005490 18487006 na godz. na dobę w sumie
Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania - ebook/pdf
Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 371
Wydawca: Universitas Język publikacji: polski
ISBN: 97883-242-6414-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> fantastyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dlaczego w dziesięć lat po rozpoczęciu rekordowej zbiórki na realizację gry Squadron 42, opiewającej na ponad dwieście milionów dolarów, powstała nie gra, lecz skomplikowany świat Star Citizen, nazywany przez twórcę pierwszoosobowym uniwersum (first-person universe)? Jak to się dzieje, że znając fabułę siedmioksięgu Harry Potter lub pamiętając większość odcinków Gry o tron, decydujemy się i tak powracać do kreowanych w nich światów kosztem ponownego przyswajania dobrze już zapoznanych historii? Dlaczego w niespełna dziesięć lat powstało gigantyczne Marvel Cinematic Universe, podczas gdy pięć razy więcej czasu zajęło sfilmowanie dotychczasowych przygód Jamesa Bonda? Wreszcie, czym różni się opowiadanie historii światotwórczych i imersywnych od tych angażujących tylko ze względu na porywającą fabułę i celne portrety psychologiczne postaci? Książka Światotwórstwo w fantastyce, będąca drugą na świecie (po Building Imaginary Worlds Marka J.P. Wolfa) i pierwszą w Polsce teoretyczną monografią sztuki światotwórczej, odpowiada na wszystkie te pytania, adresując równocześnie te kwestie, które pomijane były dotychczas w polskich i światowych badaniach nad fantastyką i kulturą popularną.

Monografia opatrzona jest również słownikiem zbierającym całość opracowanej przez autora terminologii z zakresu badań nad światotwórstwem.

Krzysztof M. Maj – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; groznawca, teoretyk literatury i narracji; redaktor naczelny czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Fantastica” (creatiofantastica.com); autor książki Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych (2015) oraz artykułów naukowych poświęconych badaniom nad światotwórstwem, grami wideo, narratologią transmedialną i fantastyką (publikowanych m. in. na łamach „Tekstów Drugich”, „Przestrzeni Teorii”, „Zagadnień Rodzajów Literackich” i innych); współredaktor książek More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia (2016), Narracje fantastyczne (2017), Ksenologie (2018) oraz Dyskursy gier wideo (2019).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Okładka finał.pdf 1 06.11.2019 14:12:14 W ŚWIATOTWÓRSTWIE FANTASTYCZNYM SPRAWDZA się dostrzegana zarówno przez pisarzy, jak i interpretatorów prawidłowość, zgodnie z którą – jak ujął to celnie Ekman – „sporzą- dzenie mapy jest w przeważającej mierze tożsame ze stworzeniem świata tejże mapy”. Osobliwie tego samego zdania był sam J. R. R. Tolkien, który w liście do Naomi Mitchison z 23 kwietnia 1954 roku przyznał się do tego, że podczas pracy nad Władcą Pierścieni „mądrze zrobił, zaczynając od mapy i dopa- sowując do niej fabułę” (…). Oto bowiem świat mapy zaczyna funkcjonować niejako w fabularnym zawieszeniu, dopiero wtórnie inspirując rozwój wydarzeń, a pierwotnie służąc kreacji fikcyjnej rzeczywistości o po- tencjale narracyjnym wykraczającym w zna- czącym stopniu poza możliwości pojedyn- czej instancjacji fabularnej. Oznacza to, że intuicyjny Tolkienowski gest rozrysowania mapy, a następnie wytyczenia na niej linii fabularnej zdradza ważną prawdę dotyczą- cą logiki procesu światotwórczego, skon- centrowanego w większej mierze na świato- centrycznym „gdzie”, aniżeli fabułocen- trycznym: „kto” i „jak”. (fragment książki) DLACZEGO W DZIESIĘĆ LAT PO ROZPOCZĘCIU REKORDOWEJ ZBIÓRKI na realizację gry Squadron 42, opiewającej na ponad dwieście milionów dolarów, powstała nie gra, lecz skomplikowany świat Star Citizen, nazywany przez twórcę pierwszoosobowym uniwersum (first-person universe)? Jak to się dzieje, że znając fabułę siedmioksięgu Harry Potter lub pamiętając większość odcinków Gry o tron, decydujemy się i tak powracać do kre- owanych w nich światów kosztem ponownego przyswajania dobrze już zapoznanych historii? Dlaczego w niespełna dzie- sięć lat powstało gigantyczne Marvel Cinematic Universe, podczas gdy pięć razy więcej czasu zajęło sfilmowanie dotych- czasowych przygód Jamesa Bonda? Wreszcie, czym różni się opowiadanie historii światotwórczych i imersywnych od tych angażujących tylko ze względu na porywającą fabułę i celne portrety psychologiczne postaci? Książka Światotwórstwo w fanta- styce, będąca drugą na świecie (po Building Imaginary Worlds Marka J.P. Wolfa) i pierwszą w Polsce teoretyczną monogra- fią sztuki światotwórczej, odpowiada na wszystkie te pyta- nia, adresując równocześnie te kwestie, które pomijane były dotychczas w polskich i światowych badaniach nad fantasty- ką i kulturą popularną. Krzysztof M. Maj Światotwórstwo w fantastyce Od przedstawienia do zamieszkiwania KRZYSZTOF M. MAJ — adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie; groznawca, teore- tyk literatury i narracji; redaktor naczelny czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Fantastica” (creatiofantastica.com); autor książki Allotopie. Topografia światów fikcjonal- nych (2015) oraz artykułów naukowych poświęconych badaniom nad światotwór- stwem, grami wideo, narratologią transme- dialną i fantastyką (publikowanych m.in. na łamach „Tekstów Drugich”, „Przestrzeni Teorii”, „Zagadnień Rodzajów Literackich” i innych); współredaktor książek More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia (2016), Narracje fantastyczne (2017), Ksenologie (2018) oraz Dyskursy gier wideo (2019). Książka dostępna także jako e-book ISBN 97883-242-3613-8 9 788324 236138 T A V z ł z 0 0 , 9 4 universitas Światotwórstwo Światotwórstwo w fantastyce w fantastyce Krzysztof M. Maj Światotwórstwo w fantastyce Od przedstawienia do zamieszkiwania Kraków Wydanie książki dofinansowane przez Akademię Górniczo- -Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (subwencja na utrzymanie potencjału badawczego, nr 16.16.430.169). © Copyright by Krzysztof M. Maj and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2019 ISBN 97883-242-3613-8 e-ISBN 97883-242-6414-8 TAiWPN UNIVERSITAS RECENZJE dr hab. Paweł Frelik, prof. UW prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski REDAKCJA NAUKOWA I JĘZYKOWA Anna Dziadzio PROJEKT TYPOGRAFICZNY Krzysztof M. Maj SKŁAD Joanna Bizior PROJEKT OKŁADKI I STRON TYTUŁOWYCH Krzysztof M. Maj ILUSTRACJA NA OKŁADCE Halls of Astheimr © 2019 Juhani Jokinen www.universitas.com.pl Spis rzeczy Wprowadzenie 9 r o z d z i a ł i Poza światem przedstawionym 21 r o z d z i a ł i i Zwrot światocentryczny 57 r o z d z i a ł i i i Narracja światotwórcza 115 r o z d z i a ł i v Habitaty fikcji 201 Zakończenie 311 Słownik 321 Podziękowania 331 Nota wydawnicza 335 Nota edytorska 337 Spis tabel 339 Źródła cytowań 341 Wprowadzenie książka światotwórstwo w fantastyce jest niebezpośrednią kontynuacją monografii Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych (2015), wyros łą z namysłu nad literaturą fantastyczną nie jako niechcianym bękartem wysokiego realizmu, lecz oryginalnym nurtem artystycznym, niepo- równanie lepiej odeń odpowiadającym na potrzeby współczesności (i, co złośliwsi mogliby chcieć podkreślić, nieporównanie bardziej angażującym odbiorców). O światotwórstwie nie można mówić bez znajomości fantastyki – tak, jak o współczesnej kulturze nie można mówić z pominięciem superbohaterskich uniwersów Marvela i DC czy niekwestionowanej przewagi tematyki fantastycznej w wysoko- budżetowych grach komputerowych. Wszystkie te sygnały wskazują bowiem na to, że sztuka tworzenia światów stała się dominującym trybem ekspresji artystycznej, stawia jącym wyzwanie wszystkim tym mediom, które z jakichkolwiek względów nie pozwalają na sprawne kreowanie nowej rzeczywistości hit et nunc, salwując się w zamian ilu- zją, alegorią i sceniczną umownością. Celem nadrzędnym niniejszej książki jest w związku z tym przedstawienie i zanalizowanie całego spectrum zjawisk kształtujących współczesną kulturę po – jak zostanie to nazwane – zwrocie światocentrycznym oraz dowiedzenie, że można (a nawet trzeba!) mówić o nich językiem postklasycznej teorii narracji i literatury. Światotwórstwo w fantastyce w dużym stopniu dokonuje zatem także reorientacji pozycji i roli współczes­ nego literaturo­, kulturo­ i medioznawstwa. Projekt ten staje się w konsekwencji spadkobiercą przenikającego najnowszą narratologię 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: