Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 005937 19958505 na godz. na dobę w sumie
Sad inny niż wszystkie - ebook/pdf
Sad inny niż wszystkie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 217
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60276-71-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> dom i ogród
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka adresowana jest głównie dla ogrodników amatorów i działkowiczów. Zawiera szczegółowy opis uprawy, sposobów rozmnażania i pielęgnacji ponad czterdziestu drzew, krzewów i pnączy owocowych, znanych i mało znanych. Oprócz wskazówek dotyczących uprawy informuje o ich właściwościach leczniczych i podaje oryginalne przepisy na przetwory z płodów tych roślin.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

        !∀#∃                       !   ∀#∃ ∋  ( ) ∗+,  ∗+, − ./ ∃01/ 2 3 1.45677∃.8. 12   − 2 9 − :: − 2 − ; − : ) = 061671/ ∃0/10.1/  !∀ + ?≅+0 +Α∗=Β=)Χ+∆Ε)= +=)∀Α,∀Φ. +Α∗=Β=)ΧΓΧ=Χ≅,=Χ. +Α∗=Β=)ΧΧΓΧ≅≅,=Χ.. + ΑΧ=)Χ ΑΗΙ).0 ΑΙ =)Χ ?.6 )ΧΕϑΓ=∀! ΑΧΑΧΗ) =Κ∀Α,∃4 + ∗)=, ΑΧΑΧΗ) =Κ∀Α,7∃ ? + Α∀ΑΧΓΗΕ=,∀Φ Γ≅?=Η ΑΧΑΧΗ) =Κ∀Α,78 ≅)=) )1))78 ΓΧ ≅76 Ι,∀Α87 +=)80 Χ Χ, 8 ΧΑ∀Α=,47 +Η, +46 Χ)=)1 ΑΧ)=)/∃ Α+ )=)/8 ?/ ∀Χ , Χ,! )0. ∀,≅,=)Χ∀∀Φ)Λ )07 ∀ΑΧΧ∆=)0/ Κ 6 ΧΧΛ68 ΑΧ+∆)ϑ≅Χ!Ι?∀!)Μ=≅, Μ)∆=)+==60 Ν)Γ6 ΓΙΗΓ ∃ Γ? Α 4 ! Ι+Λ. . !Αϑ )=. 6 !ΧΒ,= ΧΑ+Ε∀+..∃ !ΧΒ,= Α)..4 Ε)=../ Α≅=! Ε=,.. Ε?+)∆=).∃7 ΕΧ Α∀Α,=.∃4 ∗Φ+=) + +Ε)≅.∃0 ∗Ε)=∀Α=.7 ∗Ε)=∀ΑΧ+=)ΒΗΙ≅.74 4 ∗+ΧΕ.7 ∗+ )Ι)∀Α=.8. ∗+∀ΑΧ+=.84 =)Χ Α ?Ι.80 +ΑΧ∀ΦΙ+ )) +Χ=ΧΓ≅?=).86 +ΑΧ Α=).4. )Γ.47 )Γ+)Χ∀! +Λ ).4/ +ΑΧ∀Α.4 +ΑΧ∀Α+ΓΧ ≅./8 +Α)+∗./0 + )=)∀!+.0 +)≅=).0. ΗΒ.08 + =+ΧΛ .6. + =Ε)∗ .67 ?∀Φ+ ΑΧ1!Γ+ ∗∀Α∀.68 ∆Ε) +∗+.66 ∆Ε)≅=)=. 7 ∆) +∆Ε). / ≅? . 6 )=++∆Ε∃ . )∆=)∃ / Ε)≅Χ≅?∃.7 / # )           Ο    −+ 3  Π(ΟΟ Μ   5    2  2 2  Θ (  Ο Ο − = Θ  2  Π   Ο  ∋   (  ( 2  Π 2−=   ∋ 2 Ο    ( (2Θ  3   2 Ρ   2  2Μ 5−  2Θ ∋Σ  ∋ Θ ∋Σ ( −∀ (  Ο    Ο    2  Μ   Ο     2 2 ∋(22 ∋Π− 2 2 Θ (  Μ     2      2     Ο  Μ    − (    Τ Υ ∋(Μ 22   (  Μ ∋ 2∋2 Μ −  2 Ο Θ2 ( Θ ΟΠ − + Ο2Θ 2 ΠΘ  Θ Μ (∋ Ο 2 ∋  2 Μ   − ≅∋  2( Π2Ο  Θ22 Μ 2Θ Ο 2 Μ22 Μ    Θ Ο− =  Θ 2 Π  2    (  2   −∀  2Μ 0 Ο 2Θ  ; Π Θ Ο 2 ΘΘ Ο    ∋   Μ  −  ΘΘΟ Μ   222Μ 22Ο 2∋ 2 2−  22ΘΟ Θ 2 (    Θ ΟΠ Ο   Θ Π ( − Θ  2  Θ2 2 2Θ Π  Θ2  Θ 2 Ο22 22 2 2 (  Μ  Θ  2Θ ( Πς  ∋  2  2 ∋Σ 2 ; 2Τ 2 2ΥΤ2Μ 2 2Υς + Ο Τ Θ ΟΥ Μ   ∋  Μ ( ∋Π− ) ∋  ∋( Π    2 2 2 2 ∋  ΟΠΘ Ο − )∋  Θ  Θ− Ο 2 2 Θ       Θ 2 Θ − 2 ∋ ΜΠ∋Μ ΠΟ 2    = − !  (Ο  Ο Π∋ Θ ∋Θ 2Θ Ο  2∋ (Ρ 3  2 2  Θ   25−   (   ∋Θ  ΟΠ 2 Μ 2 2 2. Μ.42 ΘΤ Μ Υ   Θ − + −  !         4Μ∃ 23 2 Θ5   6 3 (Ο ∋5    ( ∋    2∋ ( 2 ΣΠ− ∗ −≅ Θ  Θ  2−∋ Π  ( Μ      Ο− =    2∋Σ 3 25   (2   Ο     ∋     − 2  (   ∋ 2  ∋ Ο Θ 2∋ Θ2 Μ Σ ( ∋ Π − 2Θ Θ Π  ∋ΘΟ Θ   (2−  Ο(Ο Θ  Μ − =   ( 2 2 2 Μ 2 2−  2 2Π  Π−ΑΟ 2Θ  Π 2       3    5   2 ;  (−−− =     Π  2Θ2 Μ ( ∋ ∋ 3 ∋Θ; 5−−− Θ       2   −+  Μ    2 Μ  Ο Ο  Θ ΟΠ Μ −∀      Ο 2   Θ− ∗ 2 (Θ Θ (  ∀Μ    3Π Ω5  Μ − = Ρ 2 ΘΠ   Μ Ω ∃  #  ∋  (∀ ∀ ∀)  ! ∀ ∀) ∀ Θ  Π   2 ( 2Θ − 2  2  ∋2 Θ Π Ο  2 ∋ ( ;  ∋Μ ∋ Μ Θ ∋ Μ  − Μ 2 ( ( 2  ∋Μ 2 Θ Ο − Ο 2 Θ (    ∋   2∋Σ2Μ (Ο−= Θ2 2Θ  Π ∋  ∋−=Ο  (2 Θ Π Μ     − Θ Θ  ΘΟ Μ   ∋2 Θ   Μ (  −  ∃   = Ο  ;  ∋ Μ  2  2   Ο  2( 2 2 ∋ 2Μ2 Θ 2  − =2 ∋Π   ∋2∋Π Θ     ∋ ∋  ; − Μ .  2   2 2Μ 2 (Ο 2 ( 2 ∋ Μ Ξ∀− ∋ Π       22    ∋  2   2 2 Μ 3 ∋ ( ∋  5− 2     Μ 2− ∋   2 ∋Μ ( ∋  2  2 ∋Μ Ο3  2    ( Π5−  (   Θ2 2− Γ Ο     Ο   2  Ο Ο (2  3  ∋( 5− ) ∋∋∋   ∋.42 ΟΠ2((  7 2− ?  2 ( (3  Μ 252   2  (    Ο         ∋( (∋Ο 2 (Ο   ∋ Μ 22 23 ΘΜ Ο Μ  ΘΜ2 2 2 Μ 5−  ∃  2 Θ   Θ ((ΟΟ Μ(Μ  Ο∋ ∋∋ −≅ ∋ 2  ( 2        2 2  Θ2 (Μ 22 2 3 2 Μ ..        5 2  2   ΟΠ − +Θ ( (Ο   ∋2 Θ   −     ∋    (2 Θ  ∋ ∋ −Α  (  Θ 2 ∋(  Θ  ∋2 Θ  2  ( Μ −  ∋2 Θ Ο ( Ο      3∋( 2  5− ( ΟΠ     ( − ≅2 ∋2      ; Θ   ΟΠ  ( − =  Θ2  2 Θ   −  ∋Σ  Ο   Ο 2 3  25∋Σ    Μ Ο(2 − = ( ∋Μ2 Θ  2 ( Ο Μ ∋ 2 Μ − Θ2 Θ   Ο   Θ  2∋(( ( 2  2  3Θ    2      Ο ∋     2 Θ (  Ο ∋Μ Ο ΜΜ 2 5− ∋2 2 (   Μ Ο ∋   23 Μ  5   Μ  −Γ    ( Π 2 2 −2Μ  2 Θ Π (2Μ .∃ Ο∋(∋3. Μ.425 −?  ( (2Θ − Ο(    (2  ∋ Μ ΘΟ ΜΟ Ο     ( − ∋2 2 (   Μ Ο ∋   23 Μ  5   Μ  −Γ    ( Π 2 2 −2Μ  2 Θ Π (2Μ Ο∋(∋3. Μ.425 −?  ( (2Θ − Ο(    (2  ∋ Μ ΘΟ ΜΟ Ο     ( − Α 2   (     ∋  2Θ  Π (−=  (2 ∋ 2 Σ ( 2 ∋   − +   2  −  ( (Ο −Θ   2Θ(Μ 2  Μ2 2 Μ  ∋ − !Ο   ∋ (Π 2 ∋  22Θ2 Π (  − 2 ( ∋ (  2Ο3   Θ ∋ Π ( 5 Ο∃Μ722 . Μ.42∋ Μ 2 222)∋ 2;2ΟΟ ∋ Μ ; 3ΣΜ Ο2 2 Π ∋ 2;∋    Ο 2 Μ (2Θ2; ( Π2 Μ   25− .7 Α 2     2Θ  Π  (    (∋(2− 2 Θ2     ∋ − Γ (  2 ∋ ; 2( 2 ∋  2 2 22 (  Μ 2  2( (3∋Π 2ΘΘ Ο ∋( 2   ; ∋ΣΠ∋  25− + 22Θ  ∋ 2 Θ  Μ  Ο  Ο   ( ∋−       3 5   −  ∋( ∋ Θ 3 ∋  5    (∋ (  2 ≅− ∋ Θ 2 Ο Μ  ( ∋−  ∋(Ο Μ Μ( Μ 22  2  Ο( ( −  (2     ( −= Ο 2   22       7Μ42−+∋∋  2 Μ ∋ ∋(Ο ; ∋  2 22 Ο−!Ο Μ 2  2  ;  −  2 2 2Θ2 Π Ο ΘΟ (   (  −  2 2 Ο( − = (2 ∋  (3ΤΘ Μ Υ5− ∗Θ ( 2  ΘΠ       3(5 ∋ − Μ  2  .:7−= (  ( (     .8 Ο( Ο  3  ( 2 ∋Π       Θ 5− ∗   ∋  ( 2 ; ∋  2 2 ΟΜ −∗ Ο 2 ( Θ (Π Μ −      Π 2Θ      2 ( 2 ∋ΟΠ   − Α  (ΟΟ 2 Ο ∋   ( Π Θ (( −= Μ ( ∋ (  (Ο   2 ∋Μ Ο −Α  (   ∋2 ( 2Θ  ΟΟ  Π  ∋− = ( Ο  ∋   ∋ ∋∋ 2 3 Μ  ;5     2  2  2 Ο−  (2   Μ   ∋  −Α (     2 2Ρ(    (  ∋( − ∋ 2   (ΟΘ= Μ (2 2  −≅  2         3Ο5  ( Μ 2 (   Ο ( Μ  ( −+∋Μ 2Μ (Μ 2 ∋ 2  2   Μ 2 22 Ο−  ∋  ∋− Μ  ( 3( 5Μ  (∋    2Τ Υ −+∋ 2Μ 2 ∋ ΟΟ 2  Μ 2 22 Ο− .4 +  Θ ( ∋2 Θ  2Θ  2Θ (  ( 3 5−Α   ∋  ΨΟΨ ΨΘ Ψ− ∋ Ο Θ 2 ∋   (        3   Ο      Θ    ( 5Θ (2 −+2ΨΟ2 2Ψ     (    32Θ Π 2  5− = (Ο2   ∋   − Α   2   2 ≅   Μ  2 −ΑΟ 22ΘΠ ∋22  Θ  Μ (−+ 2 Ο  − !Ο   (  2− +  (  ( ∋  2  ( 22   Σ − Γ ∋ ( 2Θ Π Μ Θ ∋Θ2   (2− =   Π    Μ ΘΟ (2−!Ο  (  Μ 2      (    ∋− ∗Θ ( ΠΘ  −   Θ Θ  Μ 2 2Θ 2 ΠΘ Θ2 2 2  2∋− Ο( (2 2 ∋ Π ∋   ( ( 2;2 Π ( 2   Π Ο   Ο Θ∋(2  2 ∋( − (Μ ./  2 ∋ ΟΠ (  2    Ο ∋ Θ 2 2   (ΡΜ     ∋(   2 − 3−   ΧΟ Θ 2   . 6 −∃.Μ7/5−   ∗ !Ο 2 ( 2 Θ  Μ   2    Ο2 2   Θ    Π∋(22 − ( Ο  Μ Ο2Ο Θ (∋2 ∋(2 ∋ΠΜ Ο − ( ∋ 22(Μ  2Θ Μ  2∋ ΠΟ   2  ( ΟΠ  Μ   − = ( ∋ Π2 2 Μ Μ       (Θ   ∋  Θ  2 22Θ Ο−=  ∋(  ((Ο2     Θ 2Θ Ο 2  3    Μ 5Θ − Γ∋∋ 2Θ     ∋ Π  ∋; ΣΠ   Π 2 Μ  (  Π (−Γ Μ 2Θ Ο2  ∋ 2 Μ  Θ Π ∋ Θ 2  2  2;23  ..5 .  .2∃(∋ Π− ∗ (2 2 Π  Ο Μ Θ∋   2 −Γ 2 ( Θ 2 Μ .0 2  ∋4 Μ0 2−   ∋ 3Σ 2 2Ο 5∋ Μ   ∋  22   (Ο −+ (2( 2  Ψ Μ 2Ψ  Π7 2− (2Μ Θ22   Μ     2 2   2     32 Θ2Θ∋ Π5  Ο   Θ Μ −  22 ∋ 2  Ο  2− Γ    2   3 2 Ο Θ Ρ    ∋ΟΠ5 2Θ2 2 Π − ∋ ∋ Θ  2  2     ∋   2    −  (    ( ∋Ο2 (Μ    (   2   2     Ο  2   2 2  2Θ  ∋ ( (−= Ο   Μ 2− ∗ # = Θ 2ΠΜΠ∋Μ  2  − =∋(  ( 2   ∋ ( ΠΘ Ο  −!Μ 2 ∋  ∋Σ  ∋Σ Μ∋ (Θ  ∋(2 Θ ΠΟ    Θ− .6 ∀ ∋  ( ΣΠ Ο  2 − ∋ Μ  ∋ 2 2 2 2  ΘΠ − =2  2 ∋( ∋     2 3 (Ο ∋2 Μ Ο5 ∋ Θ Θ ∋(  Π Ο − ∋ 2  2Μ  ( ∋ Π  (   Ο 2 Θ;2Θ ΟΠ2   Ο− 2 ∋ 2 (  Μ   ; 2 Π Μ 2Θ2 Π Π−∀ Θ ∋ Μ (    Π∋Θ 22 Θ2 ∋(2  ∋(    2Θ Π ∋(  −Α 2Μ 22 Τ 2Υ− Μ 2 ( 2 Μ  ∋( Ο (; 2 ;−!; Ρ Μ Θ  (           Θ  Θ−+  ∋ Ο  Θ Ο Τ∀ 2 −Α2 2  2             2 ∋ ( ( −  Θ Μ 2Θ  2 Θ2 Μ ∋2   2 (∋−    Θ  2 2 − 3  Μ (  Μ 2 2Ε∋ 2 2Μ−− −5−  ∋ (∋ 2 Μ   2  ( − .  2 Θ  2    Μ Θ   (∋− ∗ 2(2Θ2 Π  3 Μ− −5  ∋2 ( 2 ∋ (  Ο ∋ ( 2  2 2 3−−−5−=  Θ Μ Θ  Ο2 Π2Θ Μ  ∋ (    2     ∋ Ο  Ο3 Ο 2  2Θ  Π       Θ Ο  ∋ ( ∋(   Μ Μ− −5 Α2 (Θ  ( 2 Μ ( Ο    Μ 2 3 Θ  Μ Ο 5− ∋ Π ( 2 ∋ Ο − (Θ2  Μ  3 Μ− −5 3Μ Μ− −52 ( −3−−−5 Α2  − Ρ 2(Θ      2 ∋ (   ∋    ( Μ −= ∋   Θ Μ 3 Μ− −5 3−−−5 2∋Π 2Θ− = 2             Θ   (     3 Ο  Θ5 2  Μ  Θ Θ 2 ∋ 3 Μ Μ−− −5−)2 2   23−−−52 2 22  ( Ο  3−−−5 Α2           (      Σ Ο3−−−5− ∋    Ο ΖΟ Ο  ∃ ∋  2  − ∋ Θ (  − Α2; 2 (  3  Μ− −5 2 Θ   ∋2 2 Θ2 ∋ ( ∋  ; ( 2 2    ( Ο  ∋−≅; 2 2∋ 22 Π Θ  [Ο ∴ 2 2 ∋     2  2  − 3−−−5Υ 3!; Ρ Φ     Μ Ε∋ ΙΣ Ρ ∋  −) )) − 6Μ. .5 Α   ∋22  22 Μ ΘΠ   232 2 Μ 2Θ Ο5   ∋ 2 Ο 2Θ2Π Μ    2 − + Ο          2 Θ2Θ ΟΠ .4Μ∃2  2 ∋ 2 Ο 2Ο  Ρ   ∋  Θ Ο ∋ − !Θ ∋3   5   ∋ 2Θ 2Μ 23 Θ 2 2Θ  Μ 2   5  Π       −Γ  2 Π  − ∋  ( Μ 2  2 ∋  ∋  Θ ∋ − = 2  ( Ο2  2 (  Θ;−!; Ρ   Τ (  ΟΠ2    Ο  2 Θ (−!   (Ο Π ΟΟ ∋ Θ ∋ Μ ∃.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sad inny niż wszystkie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: