Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00282 005306 18970529 na godz. na dobę w sumie
Projekty elektroniczne dla bystrzaków - ebook/pdf
Projekty elektroniczne dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 376
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9833-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

W prostocie tkwi siła

Naucz się: W książce znajdziesz: Z prądem czy pod prąd?

Kto powiedział, że nauka musi być nudna? Jeśli choć trochę interesujesz się elektroniką, to wiesz, że opiera się ona na bardzo prostych podstawach, a jeśli lubisz tworzyć elektroniczne gadżety, to z pewnością zainteresuje Cię ta książka. Znajdziesz w niej szczegółowe wskazówki, które pozwolą Ci zbudować układ synchronizujący światło i dźwięk, gokarta na podczerwień czy odstraszacz na koty. Samodzielnie stworzysz zdalnie sterowane cuda oraz gadające zabawki. W książce znajdziesz schematy obwodów, a także listy wszystkich podzespołów i narzędzi potrzebnych do wykonania projektu. Poznasz zasady bezpiecznej pracy nad projektami elektronicznymi. W końcu twórczo wykorzystasz elektronikę! Do dzieła!

Wykorzystaj elektronikę do stworzenia zachwycających projektów!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Electronics Projects For Dummies Tłumaczenie: Konrad Matuk ISBN: 978-83-246-9830-1 Original English language edition Copyright © 2006 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Oryginalne angielskie wydanie Copyright © 2006 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Translation copyright © 2015 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and other countries, and may not be used without written permission. All other trademarks are the property of their respective owners. Wiley Publishing, Inc., is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Used under license. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/proeby Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorach ....................................................................................................................13 Podzi(cid:218)kowania od autorów ...........................................................................................15 Wst(cid:218)p ............................................................................................................................17 Dlaczego warto kupi(cid:202) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) .........................................................................................................17 Naiwne za(cid:239)o(cid:285)enia ..............................................................................................................................17 Bezpiecze(cid:241)stwo, bezpiecze(cid:241)stwo i jeszcze raz bezpiecze(cid:241)stwo! .............................................................18 Jak podzielona jest ta ksi(cid:200)(cid:285)ka .............................................................................................................18 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Przygotowania do pracy nad projektami ............................................................................18 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: D(cid:283)wi(cid:218)k ..........................................................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Niech stanie si(cid:218) (cid:258)wiat(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ...............................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Pozytywne wibracje .......................................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Dekalogi ........................................................................................................................19 Ikony u(cid:285)yte w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce ....................................................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Przygotowania do pracy nad projektami ...... 21 Rozdzia(cid:239) 1: Rozpoczynamy przygod(cid:218) z projektami elektronicznymi ...............................23 Czym tak naprawd(cid:218) jest projekt elektroniczny? ....................................................................................23 Elektronika, mechanika, robotyka? .................................................................................................23 Programowalne i nieprogramowalne ...............................................................................................24 Efekty, jakie mo(cid:285)emy uzyska(cid:202) .............................................................................................................25 Co osi(cid:200)gniesz, pracuj(cid:200)c nad projektami elektronicznymi? .....................................................................25 Tylko dla zabawy .........................................................................................................................25 Tworzenie rzeczy, które mog(cid:200) Ci si(cid:218) przyda(cid:202) ..................................................................................26 Nauka podczas zabawy .................................................................................................................27 Co b(cid:218)dzie potrzebne, aby zacz(cid:200)(cid:202) przygod(cid:218) z elektronik(cid:200)? .....................................................................28 Ile to b(cid:218)dzie kosztowa(cid:239)o .................................................................................................................28 Ostatni problem — miejsce ...........................................................................................................29 Rozdzia(cid:239) 2: Bezpiecze(cid:241)stwo jest najwa(cid:285)niejsze ............................................................31 Bój si(cid:218) pora(cid:285)enia pr(cid:200)dem jak diabe(cid:239) k(cid:200)pieli w (cid:258)wi(cid:218)conej wodzie ...........................................................31 Wp(cid:239)yw pr(cid:200)du elektrycznego na organizm cz(cid:239)owieka .........................................................................32 Kiedy pojawia si(cid:218) zagro(cid:285)enie? .......................................................................................................32 Zdrowy rozs(cid:200)dek: ochrona przed pora(cid:285)eniem .................................................................................33 Kup książkęPoleć książkę 6 Projekty elektroniczne dla bystrzaków Ochrona komponentów elektronicznych przed wy(cid:239)adowaniami elektrostatycznymi ..................................35 Co mo(cid:285)e zrobi(cid:202) wy(cid:239)adowanie elektrostatyczne? ...............................................................................35 Jak zabezpieczy(cid:202) si(cid:218) przed wy(cid:239)adowaniem elektrostatycznym? ..........................................................35 Korzystanie z narz(cid:218)dzi ......................................................................................................................37 Bezpieczne lutowanie ....................................................................................................................37 Praca z ostrzami: ci(cid:218)cie, pi(cid:239)owanie i wiercenie ................................................................................39 Dobry warsztat to bezpieczny warsztat ................................................................................................40 Bezpieczny ubiór ..........................................................................................................................40 Utrzymuj porz(cid:200)dek w miejscu pracy! ..............................................................................................42 Nie wpuszczaj dzieci i zwierz(cid:200)t domowych do swojego warsztatu .....................................................42 Rozdzia(cid:239) 3: Skompletuj swój elektroniczny arsena(cid:239) ..................................................... 43 Czas na narz(cid:218)dzia .............................................................................................................................43 Podstawy lutowania ......................................................................................................................43 Wielozadaniowa wiertarka .............................................................................................................45 Zabawa z pi(cid:239)ami ..........................................................................................................................45 Ró(cid:285)ne przydatne narz(cid:218)dzia: kombinerki, (cid:258)rubokr(cid:218)ty, (cid:258)ci(cid:200)gacze izolacji itd. ........................................47 Multimetr .........................................................................................................................................49 Przewodnik po komponentach ...........................................................................................................50 Komponenty dyskretne: rezystory, kondensatory i tranzystory ...........................................................50 Uk(cid:239)ady scalone .............................................................................................................................54 Prze(cid:239)(cid:200)czniki .................................................................................................................................56 Czujniki .......................................................................................................................................58 Mikrofony ....................................................................................................................................59 Niech stanie si(cid:218) (cid:258)wiat(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ..............................................................................................................60 G(cid:239)os w sprawie g(cid:239)o(cid:258)ników .............................................................................................................61 Brz(cid:218)czyki .....................................................................................................................................62 Podstawowe wiadomo(cid:258)ci na temat materia(cid:239)ów konstrukcyjnych .............................................................62 Plastik .........................................................................................................................................62 Drewno ........................................................................................................................................63 Zbuduj j(cid:200) sam ..............................................................................................................................63 Monta(cid:285) ........................................................................................................................................64 Unieruchamianie kabli ..................................................................................................................64 Podstawy pracy z p(cid:239)ytkami prototypowymi ..........................................................................................64 Kable (cid:239)(cid:200)cz(cid:200) wszystko ....................................................................................................................66 Z(cid:239)(cid:200)cza .........................................................................................................................................67 Rozdzia(cid:239) 4: Nabywanie przydatnych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci ........................................................ 69 To tylko symbole: czytanie schematów ................................................................................................69 Analiza prostego schematu ............................................................................................................70 Prze(cid:239)(cid:200)czniki .................................................................................................................................72 Zmienne oznaczane na schematach ................................................................................................72 Sk(cid:239)adanie ca(cid:239)ego obwodu ..............................................................................................................73 Praca z p(cid:239)ytk(cid:200) prototypow(cid:200) ................................................................................................................75 Anatomia p(cid:239)ytki prototypowej ........................................................................................................75 Rozk(cid:239)ad elementów na p(cid:239)ytce ........................................................................................................76 Monta(cid:285) przewodów i komponentów ...............................................................................................78 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Wykonywanie po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) lutowniczych ..................................................................................................80 Pos(cid:239)ugiwanie si(cid:218) lutownic(cid:200) ............................................................................................................80 Praca ze spoiwem lutowniczym ......................................................................................................81 Narz(cid:218)dzia, które pomog(cid:200) Ci podczas lutowania ..............................................................................84 Wykonywanie pomiarów za pomoc(cid:200) multimetru ..................................................................................85 Dzia(cid:239)anie multimetru ....................................................................................................................85 Pomiar rezystancji ........................................................................................................................86 Pomiar napi(cid:218)cia ...........................................................................................................................86 Tworzenie obudów projektów ............................................................................................................87 Praca nad pude(cid:239)kami i skrzyniami ..................................................................................................87 Monta(cid:285) projektu w pude(cid:239)ku ...........................................................................................................88 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: D(cid:283)wi(cid:218)k .................................................... 93 Rozdzia(cid:239) 5: Ta(cid:241)cz(cid:200)ce (cid:258)wiate(cid:239)ka ....................................................................................95 Ogólny zarys projektu .......................................................................................................................95 Analiza schematu ..............................................................................................................................96 Szalone podrygi: analiza budowy obwodu migaj(cid:200)cego w rytm muzyki ...................................................97 Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy ..............................................................................99 Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów .........................................................................................100 Budowa projektu krok po kroku .......................................................................................................101 Budowa obwodu .........................................................................................................................102 Aby sta(cid:239)a si(cid:218) jasno(cid:258)(cid:202) ...................................................................................................................111 Instalowanie pozosta(cid:239)ych komponentów ........................................................................................115 Sprawdzanie dzia(cid:239)ania projektu ........................................................................................................119 Dalsze rozwijanie projektu ...............................................................................................................120 Rozdzia(cid:239) 6: Skupianie d(cid:283)wi(cid:218)ku za pomoc(cid:200) mikrofonu parabolicznego ........................121 Co za talerz! Ogólny zarys projektu ..................................................................................................121 Analiza schematu ............................................................................................................................123 Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy ............................................................................124 Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów .........................................................................................125 Budowa projektu krok po kroku .......................................................................................................128 Budowa obwodu wzmacniacza ....................................................................................................128 Monta(cid:285) komponentów na talerzu .................................................................................................130 Monta(cid:285) mikrofonu ......................................................................................................................133 Monta(cid:285) prze(cid:239)(cid:200)czników i innych komponentów na bocznych (cid:258)ciankach obudowy ..............................136 (cid:146)(cid:200)czenie wszystkiego ze sob(cid:200) .......................................................................................................138 Sprawdzanie dzia(cid:239)ania projektu ........................................................................................................140 Dalsze rozwijanie projektu ...............................................................................................................141 Rozdzia(cid:239) 7: Szepcz(cid:200)cy Merlin ......................................................................................143 Ogólny zarys projektu .....................................................................................................................143 Analiza schematu ............................................................................................................................145 Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy ............................................................................147 Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów .........................................................................................147 Kup książkęPoleć książkę 8 Projekty elektroniczne dla bystrzaków Budowa projektu krok po kroku .......................................................................................................150 Budowa obwodu Merlina ............................................................................................................151 Praca nad obudow(cid:200), któr(cid:200) mo(cid:285)na zainstalowa(cid:202) wewn(cid:200)trz pacynki ..................................................156 Programowanie d(cid:283)wi(cid:218)ków ...........................................................................................................162 Monta(cid:285) obwodu w maskotce ........................................................................................................164 Sprawdzanie dzia(cid:239)ania projektu .......................................................................................................165 Dalsze rozwijanie projektu ...............................................................................................................165 Rozdzia(cid:239) 8: Serfuj(cid:200)c na falach eteru ........................................................................... 167 Ogólny zarys projektu .....................................................................................................................167 Analiza schematu ............................................................................................................................168 Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy ............................................................................170 Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów .........................................................................................171 Budowa projektu krok po kroku .......................................................................................................173 Budowa obwodu radioodbiornika ................................................................................................174 Budowa obudowy radia ..............................................................................................................177 Nawijanie cewki .........................................................................................................................181 (cid:146)(cid:200)czenie ze sob(cid:200) wszystkich elementów radioodbiornika ................................................................182 Sprawdzanie dzia(cid:239)ania projektu .......................................................................................................183 Dalsze rozwijanie projektu ...............................................................................................................184 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Niech stanie si(cid:218) (cid:258)wiat(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ......................185 Rozdzia(cid:239) 9: Straszne dynie .......................................................................................... 187 Ogólny zarys projektu .....................................................................................................................187 Analiza schematu .......................................................................................................................188 Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy .......................................................................192 Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów .....................................................................................193 Budowa projektu krok po kroku .......................................................................................................196 Budowa niemej dyni ...................................................................................................................196 Budowa gadaj(cid:200)cej dyni ...............................................................................................................203 Sprawdzanie dzia(cid:239)ania projektu .......................................................................................................211 Dalsze rozwijanie projektu ...............................................................................................................212 Rozdzia(cid:239) 10: Ta(cid:241)cz(cid:200)ce delfiny ..................................................................................... 215 Ogólny zarys projektu .....................................................................................................................215 Analiza schematu ............................................................................................................................216 P(cid:239)yniemy dalej: przyjrzyjmy si(cid:218) schematowi ..................................................................................216 Przygotowanie pokazu (cid:258)wietlnego ................................................................................................219 Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy ............................................................................219 Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów .........................................................................................221 Obwód steruj(cid:200)cy ruchem mor(cid:258)wina ..............................................................................................221 Pl(cid:200)saj(cid:200)ce delfiny .........................................................................................................................222 Budowa projektu krok po kroku .......................................................................................................223 Budowa obwodu ........................................................................................................................223 Budowa ekranu z delfinami .........................................................................................................227 Sprawdzanie dzia(cid:239)ania projektu .......................................................................................................234 Dalsze rozwijanie projektu ...............................................................................................................235 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Rozdzia(cid:239) 11: Gokart sterowany za pomoc(cid:200) podczerwieni ...........................................237 Ogólny zarys projektu .....................................................................................................................237 Analiza schematu ............................................................................................................................238 Nadawanie z pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) (cid:258)wiat(cid:239)a ...................................................................................................239 Odbieranie sygna(cid:239)u generowanego przez nadajnik .........................................................................240 Sterowanie prac(cid:200) silników ...........................................................................................................241 Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy ............................................................................242 Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów .........................................................................................243 Komponenty niezb(cid:218)dne do wykonania nadajnika ..........................................................................243 Komponenty niezb(cid:218)dne do wykonania nadajnika i konstrukcji no(cid:258)nej gokarta ..................................245 Budowa projektu krok po kroku .......................................................................................................247 Budowa nadajnika ......................................................................................................................247 Praca nad p(cid:239)ytk(cid:200) obwodu odbiornika ...........................................................................................256 Budowa gokarta .........................................................................................................................262 Sprawdzanie dzia(cid:239)ania projektu ........................................................................................................268 Dalsze rozwijanie projektu ...............................................................................................................269 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Pozytywne wibracje ............................... 271 Rozdzia(cid:239) 12: Por(cid:218)czny wykrywacz metali ....................................................................273 Ogólny zarys projektu .....................................................................................................................273 Analiza schematu ............................................................................................................................274 Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy ............................................................................275 Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów .........................................................................................276 Budowa projektu krok po kroku .......................................................................................................277 Budowa obwodu wykrywacza metali ............................................................................................277 Przygotowanie obudowy obwodu .................................................................................................280 (cid:146)(cid:200)czenie ze sob(cid:200) wszystkich elementów obwodu ...........................................................................283 Budowa uchwytu ........................................................................................................................283 Sprawdzanie dzia(cid:239)ania projektu ........................................................................................................288 Dalsze rozwijanie projektu ...............................................................................................................288 Rozdzia(cid:239) 13: Czujny Sam kroczy po linii .......................................................................289 Ogólny zarys projektu .....................................................................................................................289 Analiza schematu ............................................................................................................................291 Wydawanie polece(cid:241) Samowi .......................................................................................................291 Odbieranie polece(cid:241) przez Sama ..................................................................................................293 Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy ............................................................................296 Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów .........................................................................................296 Elementy niezb(cid:218)dne do wykonania obwodu nadajnika ...................................................................296 Komponenty niezb(cid:218)dne do wykonania odbiornika i konstrukcji no(cid:258)nej Sama ...................................298 Budowa projektu krok po kroku .......................................................................................................300 Budowa obwodu i obudowy nadajnika .........................................................................................300 Budowa obwodu odbiornika ........................................................................................................307 Budowa konstrukcji no(cid:258)nej Sama .................................................................................................316 Sprawdzanie dzia(cid:239)ania projektu ........................................................................................................323 Dalsze rozwijanie projektu ...............................................................................................................324 Kup książkęPoleć książkę 10 Projekty elektroniczne dla bystrzaków Rozdzia(cid:239) 14: Odstraszacz leniwca .............................................................................. 325 Ogólny zarys projektu .....................................................................................................................325 Analiza schematu ............................................................................................................................326 Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy ............................................................................327 Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów .........................................................................................328 Budowa projektu krok po kroku .......................................................................................................330 Sprawdzanie dzia(cid:239)ania projektu .......................................................................................................338 Dalsze rozwijanie projektu ...............................................................................................................338 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Dekalogi .................................................341 Rozdzia(cid:239) 15: Dziesi(cid:218)(cid:202) najpopularniejszych sklepów z komponentami elektronicznymi ............................................................................... 343 Jak wybra(cid:202) odpowiedni sklep? ..........................................................................................................343 Polska ............................................................................................................................................345 Vega-tronik ................................................................................................................................345 Aprovi .......................................................................................................................................345 Sklepy z artyku(cid:239)ami dla robotyków ...............................................................................................345 AVT .........................................................................................................................................345 RS Components .........................................................................................................................345 TME ........................................................................................................................................345 Farnell .......................................................................................................................................346 Poza Polsk(cid:200) ...................................................................................................................................346 Jameco .......................................................................................................................................346 Mouser ......................................................................................................................................346 RadioShack ...............................................................................................................................346 Rozdzia(cid:239) 16: Zasoby, z których warto korzysta(cid:202) ......................................................... 347 Czasopisma dotycz(cid:200)ce elektroniki .....................................................................................................347 „Elektronika Praktyczna” ............................................................................................................347 „Elektronika dla Wszystkich” ......................................................................................................348 „(cid:165)wiat Radio” ...........................................................................................................................348 Uruchom swoj(cid:200) kreatywno(cid:258)(cid:202), pracuj(cid:200)c nad obwodami .......................................................................348 Elektroda ...................................................................................................................................348 Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy ............................................................................348 e-Elektronika ..............................................................................................................................348 Hobby Elektronika .....................................................................................................................349 Elektronika Wirtualna .................................................................................................................349 Internet jako pomocna d(cid:239)o(cid:241) ..............................................................................................................349 Witryna Electronics Teacher .......................................................................................................349 Witryna Electronics Club ............................................................................................................349 Witryna Electronics Tutorials ......................................................................................................350 Forum dyskusyjne All About Circuits ..........................................................................................350 Ksi(cid:200)(cid:285)ki o elektronice .......................................................................................................................350 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 11 Rozdzia(cid:239) 17: (cid:189)ród(cid:239)a wiedzy specjalistycznej ...............................................................351 Radio (serwisy zagraniczne) ............................................................................................................351 Projekty radioodbiorników i nadajników Iana Purdie ....................................................................351 Kwartalnik QRP .......................................................................................................................352 Australijski serwis z projektami ....................................................................................................352 Strona IK3OIL .........................................................................................................................352 Radio (polskie serwisy) ...................................................................................................................353 Forum krótkofalarskie .................................................................................................................353 Polski Zwi(cid:200)zek Krótkofalowców ..................................................................................................353 Serwisy prowadzone przez ró(cid:285)ne zrzeszenia radioamatorów ...........................................................353 Muzyka i technika audio ..................................................................................................................353 GEO — projekty efektów gitarowych ..........................................................................................353 Projekty audio oparte na lampach pró(cid:285)niowych .............................................................................354 Tremolo .....................................................................................................................................354 Robotyka ........................................................................................................................................354 Biblioteka BEAM ......................................................................................................................354 Ameryka(cid:241)skie czasopismo „Robot” .............................................................................................354 Forbot .......................................................................................................................................355 S(cid:239)owniczek ..................................................................................................................357 Skorowidz ....................................................................................................................367 Kup książkęPoleć książkę 12 Projekty elektroniczne dla bystrzaków Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 5: Ta(cid:241)cz(cid:200)ce (cid:258)wiate(cid:239)ka 95 Rozdzia(cid:239) 5 Ta(cid:241)cz(cid:200)ce (cid:258)wiate(cid:239)ka W tym rozdziale: (cid:377) przeanalizujesz schemat obwodu, (cid:377) skompletujesz niezb(cid:218)dne komponenty, (cid:377) wykonasz obwód na p(cid:239)ytce prototypowej, (cid:377) skalibrujesz cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) pracy uk(cid:239)adu, (cid:377) stworzysz uk(cid:239)ad reaguj(cid:200)cy na odtwarzan(cid:200) muzyk(cid:218) za pomoc(cid:200) (cid:258)wiat(cid:239)a. M uzyka (cid:239)agodzi obyczaje, a przynajmniej tak twierdzi przys(cid:239)owie. Chyba ka(cid:285)dy lubi s(cid:239)ucha(cid:202) jakiego(cid:258) gatunku muzyki, a je(cid:285)eli i Ty lubisz s(cid:239)ucha(cid:202) muzyki, to niniejszy projekt z pewno(cid:258)ci(cid:200) przypadnie Ci do gustu. B(cid:218)dziesz pracowa(cid:202) nad ciekaw(cid:200) mieszanin(cid:200) (cid:258)wiat(cid:239)a i d(cid:283)wi(cid:218)ku. Poka(cid:285)emy Ci, jak stworzy(cid:202) dwa rz(cid:218)dy (cid:258)wiate(cid:239)ek reaguj(cid:200)ce na d(cid:283)wi(cid:218)ki o ró(cid:285)nych cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ciach. (cid:165)wiate(cid:239)ka b(cid:218)d(cid:200) ta(cid:241)czy(cid:202) w rytm ha(cid:239)a(cid:258)liwej muzyki takiej jak np. reggae lub swing. W zale(cid:285)no(cid:258)ci od gatunku muzycznego projekt b(cid:218)dzie dzia(cid:239)a(cid:239) w rozmaity sposób. Chcieli(cid:258)my, aby nasze (cid:258)wiate(cid:239)ka wygl(cid:200)da(cid:239)y jak nuty na pi(cid:218)ciolinii, ale mo(cid:285)esz dowolnie zmodyfikowa(cid:202) wygl(cid:200)d tego projektu. Podczas pracy nad tym zabawnym projektem zdob(cid:218)dziesz wiedz(cid:218) na temat filtrów sygna(cid:239)ów o ró(cid:285)nych cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ciach i wzmacniaczach operacyjnych. Dowiesz si(cid:218), jak mo(cid:285)na sterowa(cid:202) prac(cid:200) diod LED za pomoc(cid:200) muzyki. Ogólny zarys projektu Po uko(cid:241)czeniu pracy nad tym projektem b(cid:218)dziesz dysponowa(cid:239) wy(cid:258)wietlaczem wykonanym z diod LED, który reaguje na d(cid:283)wi(cid:218)ki o wysokiej i niskiej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci. Zestaw diod, które wygl(cid:200)daj(cid:200) jak nuty umieszczone na pi(cid:218)ciolinii, pokazano na rysunku 5.1. Podczas pracy nad tym projektem: (cid:57) Zbudujesz uk(cid:239)ad elektroniczny migocz(cid:200)cy diodami LED w odpowiedzi na dop(cid:239)ywaj(cid:200)ce do niego sygna(cid:239)y d(cid:283)wi(cid:218)kowe. Po(cid:239)owa diod b(cid:218)dzie reagowa(cid:239)a na d(cid:283)wi(cid:218)ki o wysokiej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci, a pozosta(cid:239)e diody b(cid:218)d(cid:200) reagowa(cid:239)y na d(cid:283)wi(cid:218)ki o niskiej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci. (cid:57) Stworzysz arkusz maj(cid:200)cy form(cid:218) pi(cid:218)ciolinii z nutami. Arkusz ten umie(cid:258)cisz na górnej pokrywie obudowy projektu i wywiercisz w niej otwory, w których zainstalujesz diody LED. Kup książkęPoleć książkę 96 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: D(cid:283)wi(cid:218)k Rysunek 5.1. Uko(cid:241)czony projekt sk(cid:239)ada- j(cid:200)cy si(cid:218) z diod LED migocz(cid:200)- cych w rytm muzyki LED i rezystorów. (cid:57) Wykonasz obwód, w którego sk(cid:239)ad b(cid:218)d(cid:200) wchodzi(cid:202) dwa zestawy diod (cid:57) W(cid:239)o(cid:285)ysz do zasobnika baterie, za pomoc(cid:200) prze(cid:239)(cid:200)cznika w(cid:239)(cid:200)czysz samodzielnie wykonany gad(cid:285)et i pu(cid:258)cisz swoj(cid:200) ulubion(cid:200) muzyk(cid:218). Obwód b(cid:218)dzie zasila(cid:239) dwa zestawy diod LED, reaguj(cid:200)c na cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci sk(cid:239)adowe muzyki. (cid:57) Sam zaczniesz ta(cid:241)czy(cid:202). To jest zara(cid:283)liwe! Analiza schematu Po(cid:239)(cid:200)czenie muzyki i (cid:258)wiat(cid:239)a nie mo(cid:285)e by(cid:202) przypadkowe. Musimy mie(cid:202) jaki(cid:258) plan — tym razem b(cid:218)dzie to schemat obwodu. Podczas pracy nad tym projektem zbudujesz schemat i dwie matryce z diodami LED. Przyjrzyj si(cid:218) schematowi obwodu, który wykonasz na p(cid:239)ytce prototypowej (zobacz rysunek 5.2). W kolejnych podrozdzia(cid:239)ach znajdziesz szczegó(cid:239)owy opis wszystkich elementów schematu. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 5: Ta(cid:241)cz(cid:200)ce (cid:258)wiate(cid:239)ka 97 Rysunek 5.2. Schemat ob- wodu projektu ta(cid:241)cz(cid:200)cego w rytm muzyki Szalone podrygi: analiza budowy obwodu migaj(cid:200)cego w rytm muzyki W celu wykonania gad(cid:285)etu, który b(cid:218)dzie reagowa(cid:239) na odtwarzan(cid:200) muzyk(cid:218), musisz zbudowa(cid:202) obwód sk(cid:239)adaj(cid:200)cy si(cid:218) z mikrofonu, dwóch wzmacniaczy operacyjnych, a tak(cid:285)e kilku rezystorów, kondensatorów i tranzystorów. Uk(cid:239)ad sk(cid:239)adaj(cid:200)cy si(cid:218) z tych komponentów steruje prac(cid:200) lampek LED zapalaj(cid:200)cych si(cid:218) pod wp(cid:239)ywem d(cid:283)wi(cid:218)ków o okre(cid:258)lonej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci. Omówmy schemat obwodu steruj(cid:200)cego projektem: (cid:57) Na pocz(cid:200)tku obwodu znajduje si(cid:218) mikrofon elektretowy przekszta(cid:239)caj(cid:200)cy d(cid:283)wi(cid:218)k (cid:57) Rezystor R1 (cid:239)(cid:200)czy mikrofon z dodatnim biegunem (cid:283)ród(cid:239)a zasilaj(cid:200)cego obwód. (cid:57) Kondensatory C1 i C2 blokuj(cid:200) przep(cid:239)yw pr(cid:200)du sta(cid:239)ego, ale przepuszczaj(cid:200) sygna(cid:239) (cid:57) Dochodzimy do punktu, w którym uk(cid:239)ad rozdziela si(cid:218) na dwie cz(cid:218)(cid:258)ci. Sygna(cid:239) przetwarzany przez górn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) obwodu steruje prac(cid:200) diod LED migaj(cid:200)cych w rytm d(cid:283)wi(cid:218)ków o wysokiej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci, a dolna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) obwodu przetwarza Dzi(cid:218)ki niemu mikrofon jest zasilany pr(cid:200)dem o napi(cid:218)ciu oko(cid:239)o 4,5 V. na sygna(cid:239) elektryczny. o napi(cid:218)ciu przemiennym. Kup książkęPoleć książkę 98 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: D(cid:283)wi(cid:218)k sygna(cid:239), który steruje prac(cid:200) diod LED migaj(cid:200)cych w rytm d(cid:283)wi(cid:218)ków o niskiej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci. (cid:57) Uk(cid:239)ad scalony IC1 jest wzmacniaczem operacyjnym, który wzmacnia sygna(cid:239) generowany przez mikrofon. Uk(cid:239)ad ten sk(cid:239)ada si(cid:218) z dwóch wzmacniaczy operacyjnych. Jeden z nich jest u(cid:285)ywany przez górn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) obwodu, a z drugiego korzysta dolna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) obwodu. (cid:57) Rezystory R2 i R5 znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w górnej cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu, a tak(cid:285)e rezystory R19 i R22 znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu decyduj(cid:200) o stopniu wzmocnienia wzmacniaczy operacyjnych. Rezystancja R5 jest 50 razy wi(cid:218)ksza od rezystancji R2, a wi(cid:218)c sygna(cid:239) jest wzmacniany oko(cid:239)o pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:218)ciokrotnie. Stopie(cid:241) wzmocnienia jest ilorazem amplitudy napi(cid:218)cia wyj(cid:258)ciowego i amplitudy napi(cid:218)cia wej(cid:258)ciowego — okre(cid:258)la, ile razy sygna(cid:239) wyj(cid:258)ciowy jest mocniejszy od sygna(cid:239)u wej(cid:258)ciowego. (cid:57) Rezystory R3, R4 i R6 znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w górnej cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu, a tak(cid:285)e rezystory R20, R21 i R23 dostarczaj(cid:200) bias pozwalaj(cid:200)cy na przetwarzanie sygna(cid:239)u przemiennego przez wzmacniacze. Bez tych rezystorów wzmacniacze operacyjne nie wzmacnia(cid:239)yby cz(cid:218)(cid:258)ci sygna(cid:239)u o napi(cid:218)ciu ni(cid:285)szym ni(cid:285) 0 V. Bias jest napi(cid:218)ciem wy(cid:285)szym od potencja(cid:239)u masy. Pozwala ono obwodowi na wzmacnianie sygna(cid:239)ów o napi(cid:218)ciu dodatnim i ujemnym. Wzmacniacz operacyjny bez biasu nie przetwarza(cid:239)by cz(cid:218)(cid:258)ci sygna(cid:239)u kierowanego do jego wej(cid:258)cia. (cid:57) Kondensatory C2 i C5 usuwaj(cid:200) bias (pr(cid:200)d sta(cid:239)y) z sygna(cid:239)ów wyj(cid:258)ciowych (cid:57) Elementy R7 i R24 s(cid:200) potencjometrami pozwalaj(cid:200)cymi na regulacj(cid:218) czu(cid:239)o(cid:258)ci (cid:57) Rezystor R8 i kondensator C3 tworz(cid:200) filtr górnoprzepustowy, a rezystor R25 i kondensator C6 tworz(cid:200) filtr dolnoprzepustowy. Dzi(cid:218)ki tym filtrom diody LED oznaczone numerami od 1 do 8 reaguj(cid:200) na d(cid:283)wi(cid:218)ki o wysokiej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci, a diody LED oznaczone numerami od 9 do 16 reaguj(cid:200) na d(cid:283)wi(cid:218)ki o niskiej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci. obwodu w zale(cid:285)no(cid:258)ci od g(cid:239)o(cid:258)no(cid:258)ci muzyki. wzmacniaczy operacyjnych. Filtry Kondensator C3 i rezystor R8 tworz(cid:200) filtr górnoprze- pustowy. Dzi(cid:218)ki sparowaniu ze sob(cid:200) odpowiedniej rezystancji i pojemno(cid:258)ci otrzymujemy uk(cid:239)ad, który stosunkowo (cid:239)atwo przepuszcza sygna(cid:239)y o cz(cid:218)sto- tliwo(cid:258)ci wy(cid:285)szej od cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci dzia(cid:239)ania filtru, a sygna(cid:239)y o ni(cid:285)szych cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ciach s(cid:200) blokowa- ne — ich amplituda jest t(cid:239)umiona. Filtr tego typu sk(cid:239)ada si(cid:218) z kondensatora w(cid:239)(cid:200)czonego szeregowo w lini(cid:218) sygna(cid:239)u oraz rezystora (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cego mas(cid:218) z sygna(cid:239)em wychodz(cid:200)cym z kondensatora. Rezystor R25 i kondensator C6 tworz(cid:200) filtr dolno- przepustowy. Dzi(cid:218)ki sparowaniu ze sob(cid:200) odpowied- niej rezystancji i pojemno(cid:258)ci otrzymujemy uk(cid:239)ad, który stosunkowo (cid:239)atwo przepuszcza sygna(cid:239)y o cz(cid:218)sto- tliwo(cid:258)ci ni(cid:285)szej od cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci dzia(cid:239)ania filtru, jednocze(cid:258)nie blokuj(cid:200)c sygna(cid:239)y o wy(cid:285)szej cz(cid:218)sto- tliwo(cid:258)ci. Filtr tego typu sk(cid:239)ada si(cid:218) z rezystora w(cid:239)(cid:200)- czonego szeregowo w lini(cid:218) sygna(cid:239)u oraz konden- satora (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cego mas(cid:218) z sygna(cid:239)em wychodz(cid:200)cym z rezystora. W przypadku obu filtrów zwi(cid:218)kszenie warto(cid:258)ci znamionowej rezystora lub kondensatora obni(cid:285)a cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) pracy filtra. Zmniejszenie warto(cid:258)ci znamionowej rezystora lub kondensatora zwi(cid:218)ksza cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) pracy ka(cid:285)dego z wymienionych filtrów. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 5: Ta(cid:241)cz(cid:200)ce (cid:258)wiate(cid:239)ka 99 (cid:57) Uk(cid:239)ad IC2 jest wzmacniaczem operacyjnym wzmacniaj(cid:200)cym sygna(cid:239) p(cid:239)yn(cid:200)cy przez filtr. Uk(cid:239)ad ten sk(cid:239)ada si(cid:218) z dwóch wzmacniaczy operacyjnych. Jeden z nich jest u(cid:285)ywany przez górn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) obwodu, a z drugiego korzysta dolna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) obwodu. (cid:57) Rezystory R9 i R10 znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w górnej cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu, a tak(cid:285)e rezystory R26 i R27 znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu decyduj(cid:200) o stopniu wzmocnienia wzmacniaczy operacyjnych. Rezystancja R10 jest 200 razy wi(cid:218)ksza od rezystancji R9, a wi(cid:218)c sygna(cid:239) jest wzmacniany oko(cid:239)o dwustukrotnie. (cid:57) Elementy Q1, Q2, Q3 i Q4 znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w górnej cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu oraz Q5, Q6, Q7 i Q8 znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu s(cid:200) tranzystorami 2N3904. Ich bazy s(cid:200) pod(cid:239)(cid:200)czone do wyj(cid:258)(cid:202) wzmacniaczy operacyjnych znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w uk(cid:239)adzie scalonym IC2. Gdy na wyj(cid:258)ciu wzmacniacza operacyjnego pojawi si(cid:218) pr(cid:200)d o napi(cid:218)ciu oko(cid:239)o 0,7 V, wówczas tranzystory zostaj(cid:200) w(cid:239)(cid:200)czone, co umo(cid:285)liwia przep(cid:239)yw pr(cid:200)du przez diody LED. Dzia(cid:239)anie obwodu nie b(cid:218)dzie mia(cid:239)o sensu, o ile nie pod(cid:239)(cid:200)czysz do niego dwóch zestawów diod LED i rezystorów: (cid:120) Diody LED1 – LED8 s(cid:200) pod(cid:239)(cid:200)czone do cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu, która reaguje na d(cid:283)wi(cid:218)ki o wysokiej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci, a diody LED9 – LED16 s(cid:200) pod(cid:239)(cid:200)czone do cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu, która reaguje na d(cid:283)wi(cid:218)ki o niskiej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci. (cid:120) Do diod znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w górnej cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu pod(cid:239)(cid:200)czono rezystory R11 – R18, a do diod znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci obwodu pod(cid:239)(cid:200)czono rezystory R28 – R35. Rezystory te ograniczaj(cid:200) nat(cid:218)(cid:285)enie pr(cid:200)du p(cid:239)yn(cid:200)cego przez diody LED do oko(cid:239)o 10 mA. Uwagi dla konstruktorów — potencjalne problemy Na obudowie projektu narysujesz pi(cid:218)ciolini(cid:218), a zainstalowane na niej diody LED oraz rezystory ograniczaj(cid:200)ce p(cid:239)yn(cid:200)cy przez nie pr(cid:200)d b(cid:218)dziesz musia(cid:239) ze sob(cid:200) zlutowa(cid:202). Z(cid:239)(cid:200)cza tych komponentów nale(cid:285)y zabezpieczy(cid:202) przed przypadkowym zwarciem. Dlatego zamiast zwyczajnej ta(cid:258)my izolacyjnej woleli(cid:258)my korzysta(cid:202) z ta(cid:258)my w p(cid:239)ynie. Diody znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w górnej pokrywie obudowy projektu nale(cid:285)y po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) z p(cid:239)ytk(cid:200) le(cid:285)(cid:200)c(cid:200) na jej dnie za pomoc(cid:200) przewodów. Przewody te musz(cid:200) by(cid:202) na tyle d(cid:239)ugie, aby po zdj(cid:218)ciu pokrywy z diodami mo(cid:285)na by(cid:239)o j(cid:200) od(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) na bok bez wyrywania przewodów z komponentów. Pami(cid:218)taj o tym, (cid:285)e obudowa musi by(cid:202) na tyle du(cid:285)a, aby po za(cid:239)o(cid:285)eniu na ni(cid:200) pokrywy zmie(cid:258)ci(cid:239)y si(cid:218) w niej przewody. Zadbaj o to, aby przewody nie wystawa(cid:239)y za mocno na boki ani nie zosta(cid:239)y przytrza(cid:258)ni(cid:218)te. O wiele lepiej od pojedynczych drutów sprawdz(cid:200) si(cid:218) tutaj przewody plecione — s(cid:200) one bardziej gi(cid:218)tkie. Kup książkęPoleć książkę 100 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: D(cid:283)wi(cid:218)k Poszukiwanie niezb(cid:218)dnych komponentów Czas, aby(cid:258) uda(cid:239) si(cid:218) do najbli(cid:285)szego sklepu z podzespo(cid:239)ami elektronicznymi albo zajrza(cid:239) na stron(cid:218) internetow(cid:200) jakiego(cid:258) dystrybutora w celu zakupu komponentów niezb(cid:218)dnych do zbudowania obwodu i wykonania obudowy na te wszystkie diody LED. Obwód migaj(cid:200)cy diodami LED w rytm muzyki sk(cid:239)ada si(cid:218) z komponentów wymienionych na poni(cid:285)szej li(cid:258)cie. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) z nich pokazano na rysunku 5.3. (cid:57) 1 rezystor 2,2 k(cid:58) (R1) (cid:57) 8 rezystorów 220 (cid:58) (R11 – R14, R28 – R31) (cid:57) 8 rezystorów 100 (cid:58) (R15 – R18, R32 – R35) (cid:57) 2 potencjometry 10 k(cid:58) (R7, R24) (cid:57) 4 rezystory 47 k(cid:58) (R3, R4, R20, R21) (cid:57) 2 rezystory 100 k(cid:58) (R5, R22) (cid:57) 2 rezystory 2 k(cid:58) (R2, R19) (cid:57) 3 rezystory 5 k(cid:58) (R6, R8, R23) (cid:57) 2 rezystory 1 k(cid:58) (R9, R26) (cid:57) 1 rezystor 10 k(cid:58) (R25) (cid:57) 2 rezystory 220 k(cid:58) (R10, R27) (cid:57) 1 kondensator ceramiczny o pojemno(cid:258)ci 0,001 (cid:80)F (C3) (cid:57) 3 kondensatory ceramiczne o pojemno(cid:258)ci 0,1 (cid:80)F (C1, C4, C6) (cid:57) 2 kondensatory elektrolityczne o pojemno(cid:258)ci 10 (cid:80)F (C2, C5) (cid:57) 8 zielonych diod LED o (cid:258)rednicy 5 mm (T-1¾) (LED1 – LED8) (cid:57) 8 czerwonych lub pomara(cid:241)czowych diod LED o (cid:258)rednicy 5 mm (T-1¾) (cid:57) 2 wzmacniacze operacyjne LM358 (IC1 i IC2) (cid:57) 1 mikrofon elektretowy (LED9 – LED16) Korzystamy z mikrofonu elektretowego Horn EM9745-38, poniewa(cid:285) charakteryzuje si(cid:218) on dobr(cid:200) czu(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200), a jego rozmiar pozwala na (cid:239)atwy monta(cid:285). Wi(cid:218)cej informacji na temat kryteriów, jakimi nale(cid:285)y si(cid:218) kierowa(cid:202), wybieraj(cid:200)c mikrofon elektretowy, znajdziesz w rozdziale 3. (cid:57) 2 p(cid:239)ytki prototypowe posiadaj(cid:200)ce 830 otworów (cid:57) 1 zasobnik na 4 baterie AA wraz z klipsem (cid:57) 11 dwustykowych zacisków (cid:57) 2 ga(cid:239)ki (do potencjometrów) (cid:57) 8 tranzystorów 2N3904 (Q1 – Q8) Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 5: Ta(cid:241)cz(cid:200)ce (cid:258)wiate(cid:239)ka 101 Rysunek 5.3. G(cid:239)ówne kom- ponenty obwo- du ta(cid:241)cz(cid:200)cego w rytm muzyki (cid:57) 1 drewniane pude(cid:239)ko Pojemnik, który zdo(cid:239)a(cid:239) pomie(cid:258)ci(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) elektronik(cid:218) niezb(cid:218)dn(cid:200) do pracy nad niniejszym projektem, kupili(cid:258)my w lokalnym sklepie rzemie(cid:258)lniczym. 0,6 mm (cid:57) korzystaj z zestawu gotowych przewodów po(cid:239)(cid:200)czeniowych o (cid:258)rednicy (cid:57) oko(cid:239)o 2 metry czarnego przewodu o (cid:258)rednicy 0,8 mm (cid:57) oko(cid:239)o 2 metry czerwonego przewodu o (cid:258)rednicy 0,8 mm Budowa projektu krok po kroku Aby diody zacz(cid:218)(cid:239)y miga(cid:202) w rytm muzyki, musisz wykona(cid:202) kilka zada(cid:241): 1. Zbudowa(cid:202) obwód steruj(cid:200)cy prac(cid:200) diod LED. 2. Zainstalowa(cid:202) diody LED w pokrywie pude(cid:239)ka, w którym umie(cid:258)cisz obwód. 3. Przymocowa(cid:202) do obudowy ga(cid:239)ki, w(cid:239)(cid:200)cznik, mikrofon, potencjometry i g(cid:239)o(cid:258)nik, w(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) do (cid:258)rodka p(cid:239)ytk(cid:218) obwodu, a nast(cid:218)pnie po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) ze sob(cid:200) wszystkie komponenty. Wszystkie te zadania opiszemy w kolejnych sekcjach tego podrozdzia(cid:239)u. Kup książkęPoleć książkę 102 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: D(cid:283)wi(cid:218)k Budowa obwodu Czas zmierzy(cid:202) si(cid:218) z p(cid:239)ytk(cid:200) prototypow(cid:200). We(cid:283) schemat, powie(cid:258) go na (cid:258)cianie i zaczynaj prac(cid:218). Aby zbudowa(cid:202) obwód, musisz wykona(cid:202) nast(cid:218)puj(cid:200)ce czynno(cid:258)ci: 1. Umie(cid:258)(cid:202) 2 uk(cid:239)ady scalone LM385 (IC1 i IC2) oraz 11 zacisków na p(cid:239)ytce prototypowej, tak jak to pokazano na rysunku 5.4. Rysunek 5.4. P(cid:239)ytka, na któ- rej zainstalo- wano uk(cid:239)ady scalone LM385, tranzystory 2N3904 i listwy zaciskowe Jak widzisz, do ka(cid:285)dego z zacisków mo(cid:285)na pod(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) po dwa przewody. Przewody pod(cid:239)(cid:200)czone do zacisków po(cid:239)(cid:200)cz(cid:200) p(cid:239)ytk(cid:218) z ró(cid:285)nymi komponentami: (cid:120) Przewody pod(cid:239)(cid:200)czone do pierwszej pary zacisków widocznych po prawej stronie rysunku b(cid:218)d(cid:200) bieg(cid:239)y do baterii. (cid:120) Przewody pod(cid:239)(cid:200)czone do drugiej pary zacisków widocznych po prawej stronie rysunku b(cid:218)d(cid:200) bieg(cid:239)y do mikrofonu. (cid:120) Przewody pod(cid:239)(cid:200)czone do zacisków widocznych na (cid:258)rodku b(cid:218)d(cid:200) bieg(cid:239)y do potencjometrów. (cid:120) Przewody pod(cid:239)(cid:200)czone do zacisków widocznych po lewej stronie p(cid:239)ytki b(cid:218)d(cid:200) bieg(cid:239)y do diod LED. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 5: Ta(cid:241)cz(cid:200)ce (cid:258)wiate(cid:239)ka 103 2. Umie(cid:258)(cid:202) 8 tranzystorów 2N3904 (Q1 – Q8) na p(cid:239)ytce prototypowej, tak jak to pokazano na rysunku 5.4. Ka(cid:285)d(cid:200) nó(cid:285)k(cid:218) tranzystora umie(cid:258)(cid:202) w oddzielnym rz(cid:218)dzie otworów p(cid:239)ytki prototypowej. Tranzystory powinny by(cid:202) zwrócone kolektorem w lew(cid:200) stron(cid:218) (zobacz rysunek 5.4), na (cid:258)rodku powinna znajdowa(cid:202) si(cid:218) baza, a po prawej stronie z(cid:239)(cid:200)cze emitera. Oznaczenia z(cid:239)(cid:200)czy tranzystora 2N3904 przedstawiono na rysunku 5.5. Rysunek 5.5. Konfiguracja z(cid:239)(cid:200)czy tranzy- stora 2N3904 3. W odpowiednie otwory p(cid:239)ytki w(cid:239)ó(cid:285) druty (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ce zbiorcz(cid:200) szyn(cid:218) masy z uk(cid:239)adami scalonymi, zaciskami baterii, mikrofonu i potencjometru. Nast(cid:218)pnie za pomoc(cid:200) kolejnych drucików zewrzyj ze sob(cid:200) szyny masy, tak jak to pokazano na rysunku 5.6. Na u(cid:285)ywanej przez nas p(cid:239)ytce prototypowej szyny masy oznaczono znakiem odejmowania (–). 4. W odpowiednie otwory p(cid:239)ytki w(cid:239)ó(cid:285) druty (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ce zbiorcz(cid:200) szyn(cid:218) zasilaj(cid:200)c(cid:200) z uk(cid:239)adami scalonymi i zaciskami. Do szyny zasilaj(cid:200)cej pod(cid:239)(cid:200)cz równie(cid:285) jeden z zacisków przeznaczonych dla przewodów przylutowanych do diod LED. Nast(cid:218)pnie za pomoc(cid:200) kolejnych drucików zewrzyj ze sob(cid:200) szyny zasilaj(cid:200)ce, tak jak to pokazano na rysunku 5.7. Na u(cid:285)ywanej przez nas p(cid:239)ytce prototypowej szyny zasilaj(cid:200)ce oznaczono znakiem dodawania (+). Kup książkęPoleć książkę 104 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: D(cid:283)wi(cid:218)k Rysunek 5.6. Krótsze prze- wody (cid:239)(cid:200)cz(cid:200) komponenty z szyn(cid:200) masy, a dwa d(cid:239)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Projekty elektroniczne dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: