Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00301 011113 20690293 na godz. na dobę w sumie
Planimetria w cyfrowej szkole. Narzędzia dla nauczycieli i uczniów do pracy zdalnej oraz pracy z tablicą multimedialną.Zeszyt2 - ebook/pdf
Planimetria w cyfrowej szkole. Narzędzia dla nauczycieli i uczniów do pracy zdalnej oraz pracy z tablicą multimedialną.Zeszyt2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 75
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-958005-1-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> matematyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Głównym celem publikacji jest ukazanie sposobów, dzięki którym nauczyciel
może urozmaicić prowadzone przez siebie zajęcia a uczeń pozna programy do
wizualizacji problemów geometrycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

3. Konstrukcje za pomocą cyrkla Rozdział ten zawiera opis konstrukcji, które można wykonać korzystając jedynie z cyrkla. Pierwsze dwa podrozdziały przedstawiają metodę szukania środka odcinka oraz „powielania” odcinka danej długości. Trzeci podrozdział zawiera konstrukcję otrzymywania rzutu danego punktu na daną prostą. W kolejnych podrozdziałach opisana jest inwersja oraz jej własności jako konstrukcje dokonane za pomocą cyrkla. Ostatnie podrozdziały poświęcone są konstrukcjom znajdowania punktów wspólnych niewykreślonych prostych oraz punktów wspólnych niewykreślonej prostej i okręgu. Ponieważ rozdział jest poświęcony konstrukcjom, w których wykorzystuje się wyłącznie cyrkiel punkty połączone są ciągła linią tylko w niezbędnych sytuacjach. Niewykreślonymi prostymi nazywane będą nienarysowane proste przechodzące przez co najmniej dwa dane punkty. W rozdziale tym narzędziami z programu Cinderella, które będą używane do prezentowanych konstrukcji są: Cyrkiel - funkcja służąca do kreślenia okręgów z wybranego punktu o długości promienia zaznaczanym przez użytkownika programu. Okrąg o trzech punktach - funkcja kreśląca okrąg po zaznaczeniu przez użytkownika trzech punktów, należących do tego okręgu. W publikacji została użyta następująca symbolika: 1. okrąg o środku w punkcie A : SA, 2. okrąg o środku w punkcie A i dowolnym promieniu r: SA,r, 3. okrąg o środku w punkcie A i promieniu r długości równej odcinkowi |AB|: SA,|AB|, 4. okrąg przechodzący przez punkty A, B i C: SA,B,C, 5. odcinek o początku w punkcie A i końcu w punkcie B : |AB|, 6. prosta przechodząca przez punkt A i punkt B : prosta AB, i B, o początku 7. półprosta przechodząca przez punkty A w punkcie A: AB- , 8. kąt o wierzchołku w punkcie A i punktem B na jednym z ramion oraz punktem C na drugim z ramion: ∠ BAC lub ∠ CAB, 9. trójkąt o wierzchołkach w punktach A, B i C: Δ ABC, 10. odcinek |AB| jest prostopadły do odcinka |CD|: |AB|⊥|CD| . 3.1. Budowa wielokrotności danego odcinka Budowę odcinka będącego wielokrotną danego odcinka można uzyskać wykorzystując do konstrukcji jedynie cyrkiel. Konstrukcja ta polega na kreśleniu okręgów z odpowiednich punktów będących środkami tych okręgów o promieniu równym danemu odcinkowi. W poniższym przykładzie pokazana jest metoda wykonania budowy odcinka n⋅|AB| (n jest liczbą naturalną). Przykład. Zbuduj odcinek n⋅|AB| dla n=5 mając dany odcinek |AB|. Rozwiązanie. Po zaznaczeniu na obszarze do rysowania danego odcinka |AB| należy zakreślić funkcją cyrkiel okrąg o środku w punkcie A i promieniu równym odcinkowi |AB| (Rys.3.1.1.). Rys.3.1.1. Okrąg SA,|AB|. Następnie na powstałym okręgu przez konstruowanie okręgów o promieniach równych |AB| można znaleźć kolejne wierzchołki C, D, E sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg o środku w punkcie A (Rys.3.1.2.). Rys.3.1.2. Odkładanie kolejnych długości promienia na okręgu SA,|AB|. Dzięki temu otrzymuje się odcinek |EB|= 2⋅|AB| . Ponieważ w omawianym przykładzie szukana długość odcinka ma mieć długość równą 5⋅|AB| to samo postępowanie należy zastosować do okręgu SE o promieniu r=|AB|, |GB|= 3⋅|AB| . Korzystając dalej z powyższej metody dla okręgu SG o promieniu r=|AB| otrzyma się odcinek |KB|= 4⋅|AB| i powtarzając przedstawione czynności dla okręgu SK o promieniu r=|AB| otrzyma się punkt M (Rys.3.1.3.). otrzymując odcinek Odległość między punktem M a punktem B jest równa szukanej długości równej Rys.3.1.3. Wyznaczenie punktu M. 5⋅|AB| , co można potwierdzić za pomocą opcji służącej do mierzenia odległości (Rys.3.1.4.). Rys.3.1.4. Znalezienie odcinka |MB|= 5⋅|AB| .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Planimetria w cyfrowej szkole. Narzędzia dla nauczycieli i uczniów do pracy zdalnej oraz pracy z tablicą multimedialną.Zeszyt2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: