Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01555 020156 17774618 na godz. na dobę w sumie
PHP-Nuke. Ćwiczenia - książka
PHP-Nuke. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-883-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wędrujesz codziennie po Internecie i na widok niektórych stron WWW po prostu ogarnia Cię zazdrość? Jak stworzyć własny serwis internetowy, który będzie zawierał te wszystkie ciekawe i użyteczne gadżety? Czy naprawdę jest to tak skomplikowane? Otóż nie -- korzystając z programu PHP Nuke, swoją wymarzoną stronę zrobisz bez specjalnego wysiłku. Możesz dodawać, usuwać i modyfikować gotowe komponenty, a wygląd i działanie strony zależy tylko od twojej wyobraźni!

Zagadnienia zawarte w książce 'PHP-Nuke. Ćwiczenia praktyczne' obejmują m. in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE PHP Nuke. Æwiczenia praktyczne Autor: Marek Nowakowski ISBN: 83-7197-883-9 Format: B5, stron: 128 Wêdrujesz codziennie po Internecie i na widok niektórych stron WWW po prostu ogarnia Ciê zazdroġæ? Jak stworzyæ w³asny serwis internetowy, który bêdzie zawiera³ te wszystkie ciekawe i u¿yteczne gad¿ety? Czy naprawdê jest to tak skomplikowane? Otó¿ nie — korzystaj¹c z programu PHP Nuke, swoj¹ wymarzon¹ stronê zrobisz bez specjalnego wysi³ku. Mo¿esz dodawaæ, usuwaæ i modyfikowaæ gotowe komponenty, a wygl¹d i dzia³anie strony zale¿y tylko od twojej wyobraĥni! Zagadnienia zawarte w ksi¹¿ce „PHP-Nuke. Æwiczenia praktyczne” obejmuj¹ m. in.: • Instalacjê i konfiguracjê PHP-Nuke • Zarz¹dzanie artyku³ami • Tworzenie nowych kategorii i nowych stron • Dodawanie plików do ġci¹gniêcia • Zarz¹dzanie u¿ytkownikami • Encyklopedie i efemerydy • Tworzenie FAQ • Forum dyskusyjne • Tworzenie ankiet • Katalogi odnoġników Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. ......................... 7 Rozdział 1. Podstawy...................................................n...................................................n..... ............................................ 8 Czym są PHP i MySQL?...................................................i...................................................i........8 Idea portali i systemów administracyjnych ...................................................i.............................10 Czym jest PHP-Nuke?...................................................i...................................................i..........11 Skąd pobrać najświeższą wersję?...................................................i............................................12 Strony i grupy dyskusyjne poświęcone tematyce PHP, MySQL i PHP-Nuke...........................12 Rozdział 2. Instalujemy PHP-Nuke ...................................................n...................................................................... 14 Instalacja krok po kroku ...................................................i...................................................i.......14 Pobranie niezbędnych plików ...................................................i.................................................14 Rozpakowanie plików ...................................................i...................................................i..........14 Kopiowanie plików ...................................................i...................................................i..............16 Utworzenie bazy danych ...............................i...................................................i..........................17 Zmiana uprawnień plików i katalogów ...................................................i...................................18 Pierwsze uruchomienie ...................................................i...................................................i........19 Rozdział 3. Konfiguracja PHP-Nuke ...................................................n.................................................................... 21 Hasło dostępu administratora ...................................................i..................................................21 Preferencje...................................................i...................................................i............................23 Rozdział 4. Zarządzanie artykułami...................................................n....................................................................29 Dodawanie nowego artykułu...................................................i...................................................i29 Zarządzanie kategoriami artykułów ...................................................i........................................32 Edycja i usuwanie artykułów ...................................................i..................................................33 Zatwierdzanie artykułów...................................................i...................................................i......34 Rozdział 5. Kopia zapasowa bazy danych ...................................................n...................................................... 35 Pobieranie pliku SQL ...................................................i...................................................i...........35 Wykonywanie pliku SQL...................................................i...................................................i.....36 Rozdział 6. Bloki ...................................................n...................................................n........ ................................................ 37 Zarządzanie istniejącymi blokami...................................................i...........................................37 Dodawanie nowego bloku ...................................................i...................................................i....38 Edycja bloku...................................................i...................................................i.........................40 Dezaktywacja i aktywacja bloku...................................................i.............................................40 4 PHP Nuke. Ćwiczenia praktyczne Usuwanie bloku...................................................i...................................................i....................41 Zmiana bloku na stronie głównej ...................................................i............................................41 Rozdział 7. Menedżer zawartości ...................................................n........................................................................43 O Menedżerze zawartości ...................................................i...................................................i....43 Dodawanie nowej kategorii...................................................i...................................................i..44 Edycja i usuwanie kategorii ...................................................i....................................................44 Dodawanie nowej strony ...................................................i...................................................i......45 Edycja strony...................................................i...................................................i........................47 Dezaktywacja i aktywacja strony ...................................................i............................................48 Usuwanie strony ...................................................i...................................................i...................48 Rozdział 8. Download...................................................n...................................................n..... .........................................49 Dodawanie głównej kategorii...................................................i..................................................49 Edycja i usuwanie kategorii ...................................................i....................................................50 Dodawanie podkategorii ...................................................i...................................................i......51 Edycja i usuwanie kategorii ...................................................i....................................................51 Dodawanie nowego pliku...................................................i...................................................i.....52 Edycja pliku...................................................i...................................................i..........................54 Usuwanie pliku...................................................i...................................................i.....................55 Przenoszenie plików pomiędzy kategoriami...................................................i...........................56 Czyszczenie liczby głosów oddanych na pliki ...................................................i........................57 Zgłoszenia niedziałających linków ...................................................i.........................................57 Zgłoszenia modyfikacji opisów plików ...................................................i..................................58 Rozdział 9. Zarządzanie administratorami...................................................n.................................................... 59 Dodawanie nowego administratora ...................................................i.........................................59 Edycja i usuwanie administratorów ...................................................i........................................60 Rozdział 10. Zarządzanie użytkownikami ...................................................n...........................................................62 Dodawanie nowego użytkownika ...................................................i...........................................62 Edycja i usuwanie użytkowników...................................................i...........................................64 Rozdział 11. Encyklopedia ...................................................n...................................................n..................................... 66 Dodawanie nowej encyklopedii ...................................................i..............................................66 Edycja encyklopedii ...................................................i...................................................i.............67 Dezaktywacja i aktywacja encyklopedii ...................................................i.................................68 Usuwanie encyklopedii ...................................................i...................................................i........68 Dodawanie nowego hasła...................................................i...................................................i.....69 Edycja i usuwanie haseł ...................................................i...................................................i.......70 Rozdział 12. Efemerydy...................................................n...................................................n... .......................................... 72 O efemerydach ........................................i...................................................i................................72 Dodawanie nowej efemerydy...................................................i..................................................73 Edycja i usuwanie efemerydy ...................................................i.................................................73 Rozdział 13. FAQ...................................................n...................................................n......... ...................................................n 75 Dodawanie nowej kategorii...................................................i...................................................i..75 Edycja i usuwanie kategorii ...................................................i....................................................75 Dodawanie nowego pytania ...................................................i...................................................i.76 Edycja i usuwanie pytania...................................................i...................................................i....77 Spis treści 5 Rozdział 14. Forum...................................................n...................................................n....... ............................................... 79 Preferencje...................................................i...................................................i............................79 Zarządzanie kategoriami ...................................................i...................................................i......81 Zarządzanie forum...................................................i...................................................i................82 Zarządzanie rankingiem ...................................................i...................................................i.......84 Zarządzanie użytkownikami ...................................................i...................................................i86 Rozdział 15. HTTP Referers...................................................n........................................................................................ 87 O HTTP Referers ...................................................i...................................................i.................87 Usuwanie linków...................................................i...................................................i..................87 Rozdział 16. Wiadomości...................................................n...................................................n.. ..................................... 88 Dodawanie nowej wiadomości...................................................i................................................88 Edycja i usuwanie wiadomości ...................................................i...............................................89 Rozdział 17. Moduły...................................................n...................................................n...... .............................................. 91 Edycja modułu...................................................i...................................................i......................91 Dezaktywacja i aktywacja modułu...................................................i..........................................92 Umieszczanie modułu na stronie głównej...................................................i...............................92 Pisanie własnych modułów ...................................................i...................................................i..93 Rozdział 18. Biuletyn ...................................................n...................................................n.... .............................................94 Wysyłanie biuletynu...................................................i...................................................i.............94 Rozdział 19. Optymalizacja bazy danych...................................................n........................................................... 95 Optymalizacja bazy ...................................................i...................................................i..............95 Rozdział 20. Recenzje...................................................n...................................................n.... ............................................ 97 Edycja strony z recenzjami ...................................................i.....................................................97 Pisanie nowej recenzji ...................................................i...................................................i..........98 Recenzje oczekujące na sprawdzenie...................................................i....................................100 Edycja i usuwanie recenzji ...................................................i....................................................101 Rozdział 21. Menedżer sekcji...................................................n.................................................................................102 Dodawanie nowej sekcji...................................................i...................................................i.....102 Edycja i usuwanie sekcji ...................................................i...................................................i....103 Dodawanie nowego artykułu w sekcji ...................................................i..................................104 Edycja i usuwanie artykułów ...................................................i................................................104 Rozdział 22. Ankiety ...................................................n...................................................n..... ........................................... 106 Dodawanie nowej ankiety ...................................................i...................................................i..106 Edycja i usuwanie ankiety...................................................i...................................................i..107 Rozdział 23. Menedżer tematów...................................................n.......................................................................... 109 Dodawanie nowego tematu ...................................................i...................................................i109 Edycja i usuwanie tematów...................................................i...................................................i110 Rozdział 24. Linki ...................................................n...................................................n....... ................................................ 113 Dodawanie głównej kategorii...................................................i................................................113 Edycja i usuwanie kategorii ...................................................i..................................................114 Dodawanie podkategorii ...................................................i...................................................i....115 Edycja i usuwanie kategorii ...................................................i..................................................115 6 PHP Nuke. Ćwiczenia praktyczne Dodawanie nowego linku...................................................i...................................................i...116 Edycja linku...................................................i...................................................i........................117 Usuwanie linku...................................................i...................................................i...................119 Przenoszenie linków pomiędzy kategoriami...................................................i.........................119 Czyszczenie liczby głosów oddanych na linki ...................................................i......................120 Zgłoszenia niedziałających linków ...................................................i.......................................120 Akceptowanie linków dodanych przez użytkowników...................................................i.........121 Rozdział 25. Portal ...................................................n...................................................n...... ..............................................122 Poruszanie się po stronie ...................................................i...................................................i....122 Rejestracja użytkownika ...................................................i...................................................i....123 Dodawanie nowych artykułów...................................................i..............................................124 Komentowanie artykułów ...................................................i...................................................i..125 Statystyka strony ...................................................i...................................................i................126 Inne funkcje...................................................i...................................................i........................126 Zmiana wyglądu strony ...................................................i...................................................i......127 Rozdział 8. Download Dodawanie głównej kategorii Aby zarządzać plikami do pobierania przez użytkowników, musisz przejść do sekcji Download. Rysunek 8.1. Ikona sekcji Download Aby rozpocząć pracę z tym modułem, utwórz główną kategorię. Główną kategorię do- dajesz w module, który pojawi się pod listą funkcjić w tej sekcji. Ćwiczenie 8.1. Dodaj dwie główne kategorie. Nazwij je Nowa kategoriia i Główna kategoria. Rysunek 8.2. Formularz dodawania głównej kategorii Przy dodawananiu głównej kategorii należy wypełnić naćstępujące pola: (cid:1) Name, czyli nazwa kategorii. (cid:1) Description, czyli tekst opisujący dodawaną kategorię. 50 PHP Nuke. Ćwiczenia praktyczne Po podaniu tych parametrów kliknij przycisk Add (Dodaj). Zauważ, że po dodaniu głów- nych kategorii pojawiły się nowe moduły, takie jak dodawanie nowej podkategorii czy dodawanie nowego pliku. Edycja i usuwanie kategorii Z czasem będziesz potrzebował dokonać modyfikacji kategorii bądź też usunąć jakąś. W następnych dwóch ćwiczeniach nauczysz się edytować ić usuwać główne kategorie. Ćwiczenie 8.2. Zmień nazwę kategorii Nowa kategoria na Nowa nazwa. Formularz edycji kategorii umieszczony jest na końcu tej sekcji, o ile już jakieiś są w systemie dodane. Rysunek 8.3. Wybieranie kategorii do edycji Po wybraniu z listy danej kategorii kliknij przycisk Modify (Modyfikuj). Załadowany formularz umożliwia zmianę danych kategorii, czyli zmianę nazwy i zmianę opisu. Dokonaj odpowiednich modyfikacji i kliknij przycisk Save Changes (Zapisz zmiany). Rysunek 8.4. Formularz edycji kategorii Ćwiczenie 8.3. Usuń kategorię Nowa nazwa. Aby tego dokonać, wywołaj — podobnie jak przy modyfikacji — formularz edycji danych kategorii i zamiast przycisku Save Changes (Zapisz zmiany) kliknij przycisk Delete (Usuń). Na następnej stronie potwierdź wykonywaną czynność, klikając opcję Yes (Tak). Rysunek 8.5. Potwierdzanie chęci usunięcia kategorii Rozdział 8. (cid:1) Download 51 Dodawanie podkategorii Skoro mamy już główną kategorię, dodajmy do niej dwie nowe podkategorie. Podkategorie dodajesz w module, który pojawi się pod formularzemć dodawanie głównej kategorii. Ćwiczenie 8.4. Dodaj do kategorii Główna kategoria dwie podkategoriie. Nazwij je Kategoria i Kategoria 2. Rysunek 8.6. Formularz dodawania kategorii Przy dodawaniu podkategorii masz do wypełnienia takiće pola, jak: (cid:1) Name, czyli nazwa kategorii; dodatkowo musisz wybrać z lćisty głównych kategorii, do której z nich chcesz dodać nową podkategorię. (cid:1) Description, czyli tekst opisujący dodawaną kategorię. Po podaniu tych parametrów kliknij przycisk Add (Dodaj). Zauważ, że po dodaniu pod- kategorii pojawiły się one na tej samej liście, co główne kategorie, ale w formacie główna kategoria/podkategoria. Edycja i usuwanie kategorii Niekiedy będziesz chciał zmodyfikować podkategorię bądź też jakąś usunąć. W następnych dwóch ćwiczeniach nauczysz się edytować i usuwać podćkategorie. Ćwiczenie 8.5. Zmień nazwę kategorii Kategoria 2 na Nowa nazwa. Formularz edycji kategorii umiesz- czony jest na końcu tej sekcji. Rysunek 8.7. Wybieranie podkategorii do edycji 52 PHP Nuke. Ćwiczenia praktyczne Po wybraniu z listy danej podkategorii kliknij przycisk Modify (Modyfikuj). Załadowany formularz umożliwia zmianę danych kategorii, czyli zmianę nazwy i opisu. Dokonaj odpo- wiednich modyfikacji i kliknij przycisk Save Changes (Zapisz zmiany). Rysunek 8.8. Formularz edycji podkategorii Ćwiczenie 8.6. Usuń kategorię Nowa nazwa. Aby tego dokonać, wywołaj — podobnie jak przy modyfikacji — formularz edycji danych kategorii. Zamiast przycisku Save Changes (Zapisz zmiany) kliknij przycisk Delete (Usuń). Na następnej stronie potwierdź wykonywaną czynność, klikając opcję Yes (Tak). Rysunek 8.9. Potwierdzanie chęci usunięcia podkategorii Dodawanie nowego pliku Skoro listę kategorii mamy już zdefiniowaną, dodajmy pierwszy plik do strefy pobrań. Do dodawania plików użyj formularza umieszczonego pod formularzami dodawania nowych kategorii. Ćwiczenie 8.7. Dodaj dwa nowe pliki do systemu — rysunek 8.10. Przy dodawaniu nowego pliku należy wypełnić następujćące pola: (cid:1) Program Name, czyli nazwa programu lub pliku. (cid:1) File Link, czyli adres URL do tego pliku. (cid:1) Category, czyli kategoria, w jakiej dany plik ma zostać umićeszczony. Możesz umieszczać pliki zarówno w podkategoriach, jak i samćych głównych kategoriach. Rozdział 8. (cid:1) Download 53 Rysunek 8.10. Formularz dodawania nowego pliku (cid:1) Description, czyli opis dodawanego pliku. (cid:1) Author s Name, czyli imię, nazwisko lub pseudonim autora lub właćściciela pliku. (cid:1) Author s Email, czyli adres e-mail autora. (cid:1) Filesize, czyli rozmiar pliku podawany w bajtach. (cid:1) Version, czyli wersja dodawanego pliku. (cid:1) HomePage, czyli adres strony z opisem danego pliku lub progrćamu. (cid:1) Hits, czyli liczba pobrań danego pliku. Kiedy już wypełnisz wszystkie pola, kliknij przycisćk Add this URL (Dodaj ten URL). Po dodaniu pliku otrzymasz potwierdzenie tego faktu. Rysunek 8.11. Potwierdzenie dodania pliku Aktualnie pierwszy moduł w tej sekcji będzie prezentował się tak jak przedstawiono to na rysunku 8.12. Rysunek 8.12. Informacja o liczbie dodanych plików 54 PHP Nuke. Ćwiczenia praktyczne Edycja pliku Z czasem będziesz chciał zmienić dane dotyczące jednego z plików. Jak modyfikować pliki, dowiesz się z ćwiczenia 8.8. Ćwiczenie 8.8. Zmień opis ostatnio dodanego pliku. Aby tego dokonać, wpisz w polu znajdującym się w module umieszczonym pod modułem edycji kategorii numer ID danego pliku. Rysunek 8.13. Wybieranie pliku do edycji Następnie kliknij przycisk Modify (Modyfikuj). Po wybraniu tej opcji wczyta się formularz edycji danych pliku. Wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk Save Changes (Zapisz zmiany). Rysunek 8.14. Formularz edycji danych pliku W formularzu tym masz dodatkowo możliwość sprawdzenia, czy link do pliku jest pra- widłowy, oraz odwiedzenia strony z opisem danego pliku. Przy okazji edycji pliku możesz dodać informacje redćakcyjne (rysunek 8.15). Rozdział 8. (cid:1) Download 55 Rysunek 8.15. Formularz informacji redakcyjnych Masz do wypełnienia pole tytułu oraz tekstu. Jeżeli taki test został już do danego pliku dodany, będziesz miał w tym samym miejscu możliwośćć jego edycji bądź też usunięcia. Na samym dole strony modyfikacji pliku znajdziesz moduł z informacjami na temat komentarzy i głosów na dany plik. Rysunek 8.16. Moduł z informacjami na temat pliku Usuwanie pliku Do usuwania przestarzałego pliku służy opcja Delete (Usuń) umieszczona w formularzu modyfikacji pliku. Ćwiczenie 8.9. Usuń dodany ostatnio plik. 56 PHP Nuke. Ćwiczenia praktyczne Aby tego dokonać, wpisz w polu znajdującym się w module umieszczonym pod modu- łem edycji kategorii numer ID danego pliku, Rysunek 8.17. Wybieranie pliku do usunięcia a następnie wybierz opcję Delete (Usuń). Rysunek 8.18. Formularz edycji danych pliku Przenoszenie plików pomiędzy kategoriami Może się zdarzyć, że będziesz chciał przenieść pliki z obecnej kategorii do innej. Jak to zrobić, dowiesz się z ćwiczenia 8.10. Ćwiczenie 8.10. Przenieś wszystkie pliki z podkategorii do głównej kaitegorii. Do przenoszenia plików służy moduł umieszczony na sćamym dole tej sekcji. Rysunek 8.19. Przenoszenie plików pomiędzy kategoriami Po wybraniu obecnej i nowej kategorii kliknij przycićsk Transfer (Transferuj). Rozdział 8. (cid:1) Download 57 Czyszczenie liczby głosów oddanych na pliki Po jakimś czasie będziesz chciał wyzerować liczbę głosów oddanych na dany plik. Jak to zrobić, dowiesz się z ćwiczenia 8.11. Ćwiczenie 8.11. Wybierz opcję Clean Downloads Votes z menu umieszczoneigo w górnej części tej sekcji. Rysunek 8.20. Menu funkcji dodatkowych sekcji Download Zgłoszenia niedziałających linków Jeśli jakiś link nie działa, użytkownik ma możliwość zgłoszenia tego na stronie. Jak obejrzeć listę tych zgłoszeń, dowiesz się z ćwiczenia 8.12. Ćwiczenie 8.12. Wybierz opcję Broken Downloads Reports z menu umieszczionego w górnej części tej sekcji. Rysunek 8.21. Pusta lista niedziałających linków Jeśli będą jakieś zgłoszenia, strona ta będzie wyglądćać tak jak na rysunku 8.22. Rysunek 8.22. Lista niedziałających linków Na tej stronie masz możliwość zignorowania zgłoszenia, edycji pliku bądź też jego usunię- cia. Służą do tego opcje Ignore (Ignoruj), Delete (Usuń) oraz Edit (Edytuj), umieszczone obok nazwy każdego pliku. 58 PHP Nuke. Ćwiczenia praktyczne Zgłoszenia modyfikacji opisów plików Jeśli jakiś użytkownik chce wpłynąć na opis jakiegoś pliku, może wypełnić formularz modyfikacji opisu. Jak obejrzeć listę tych zgłoszeń, dćowiesz się z ćwiczenia 8.13. Ćwiczenie 8.13. Wybierz opcję Download Modification Requests z menu umieszczonego w górnej części tej sekcji. Rysunek 8.23. Lista zgłoszeń modyfikacji opisów Na tej stronie wyświetlany jest opis bieżący oraz proponowany. Masz możliwość zaak- ceptowania nowego opisu bądź jego zignorowania. Służą do tego opcje Accept (Akceptuj) oraz Ignore (Ignoruj), umieszczone pod proponowanym opisem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP-Nuke. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: