Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 005403 18487111 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Niemiecki. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 225
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-273-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Mów śmiało! Z najnowszą serią rozmówek Lingo stanie się to proste i wygodne.
Dzięki naszym praktycznym rozmówkom bez trudu dogadasz się z rodowitymi Niemcami.
Rozmówki Lingo pomogą Ci kiedy:
- wybierasz się do Niemiec, Austrii, Szwajcarii
- podróżujesz w interesach bądź turystycznie
- szukasz pracy
- zwiedzasz, robisz zakupy, zamawiasz jedzenie
- rezerwujesz hotel
- potrzebujesz pomocy w nagłym wypadku

Ponadto w książce znajdziesz:
- wymowę w wygodnym dla użytkownika zapisie fonetycznym
- przykładowe konwersacje
- tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami
- zarys gramatyki
- słowniczek polsko-niemiecki
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NIEMIECKII Rozmówki Mów śmiało! w podróży w pracy z przyjaciółmi z wymową i słowniczkiem wydawnictwo LINGO Piotr Dominik Mów śmiało! NIEMIECKI Rozmówki z wymową i słowniczkiem Konsultacja językowa: Stefan Geller Wymowa: Tomasz Sielecki Redaktor serii: Anna Laskowska Redakcja: Paweł Pokora, Reinhold Utri Projekt okładki serii: Klara Perepłyś-Pająk Projekt makiety: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © schneckche / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2014 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-166-0 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-273-5 Skład i łamanie: Klara Perepłyś–Pająk Spis treści Wstęp Wymowa 1. Najważniejsze  zwroty 4 6 8 8. Zakupy i usługi   101 9. Pieniądze 115 10. Poczta i telefon  121 2. Podróż i zwiedzanie 17 11. Komputer  i internet 3. Zakwaterowanie  4. Jedzenie 5. Rozrywka i sport 6. Praca i biznes  7. Relacje  międzyludzkie 39 50 65 82 91 130 140 151 12. Nagłe wypadki 13. Tablice 14. Zarys gramatyki 180 15. Słowniczek 188 W S T ę PWstęp Mów śmiało! Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Mów śmiało!” ułatwi Ci porozumiewanie się w języku niemieckim w każdych okolicznoś- ciach. To praktyczne rozmówki z wymową w wygodnym dla użyt- kownika zapisie fonetycznym, dzięki którym bez trudu dogadasz się z rodowitymi Niemcami. Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części. n Mów śmiało – zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do Twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. n Porozmawiaj – to krótkie, z życia wzięte dialogi ilustrujące przy- kładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Mów śmiało”. n Słówka – to starannie wybrane, najczęściej używane i najważ- niejsze dla danego tematu słownictwo. 4 W S T ę P W Tablicach znajdziesz zestawienie najczęściej poszukiwanych słów i informacji. Dzięki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz datę swojego przyjazdu lub zrozumiesz napis infor- macyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei błyskawiczna ściąga, potrzebna zwłaszcza gdy chcesz samodzielnie konstruować wypowiedzi w oparciu o materiał zgromadzony w  rozmówkach. A do czego może się przydać zamieszczony na końcu Słowniczek, nie musimy chyba wyjaśniać. Z życzeniami samych miłych konwersacji  zespółautorówiredaktorówLingo wrazzzaprzyjaźnionymiNiemkamiiNiemcami www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wymowa W y M o W A W języku niemieckim istnieją głoski, bądź ich grupy, których wymowę należy bliżej poznać, ponieważ różni się ona od wymowy polskiej. n Samogłoski z przegłosem tzw. „umlautem”: ä – wymawiamy jak polskie e, np. Getränk (getrenk); ö – wymawiamy pomiędzy o a e, np. Lösung (loesung); ü – wymawiamy pomiędzy i a u, np. Bücher (biucher). n Inne głoski lub ich grupy: au – wymawiamy jak ał, np. Auto (ałto); ai, ei – wymawiamy jak aj, np. Arbeit (arbajt); eu, äu – wymawiamy jak oj, np. neu (noj); ie – wymawiamy jako długie i, np. viel (vi:l); c – występuje w słowach obcego pochodzenia, wymawiamy jak w języku, z którego pochodzi słowo np. Cafe (kafe); (zant); 6 ch – po samogłoskach a, o, u wymawiamy jak po polsku np. Nacht (nacht); ch – po: i, ä, e, ö, ü wymawiamy miękko np. ich (iś); chs – wymawiamy jak ks, np. wechseln (wekseln); g – na końcu wyrazu traci wygłos np. Zug (cuk); g – poprzedzone samogłoską i staje się miękkie np. billig (bilich); h – na początku wyrazu wymawiamy bezdzwięcznie np. Hund (hund); h – w środku wyrazu, po samogłoskach, nazywane jest „h niemym” i służy do wydłużenia samogłoski np. Stuhl (sztu:l); h – po e, i brzmi jak j, np. gehen (gejen); qu – wymawiamy jak kw, np. Quelle (kwele); s – na początku wyrazu wymawiamy przed samogłoska jak z, np. Sand W y M o W A s – przed p, t, wymawiamy jak sz, np. sparen (szparen); s – w połączeniu z ch wymawiamy jak sz, np. Schule (szule); ss – wymawiamy jak pojedyncze s, np. hassen (hasen); ß – wymawiamy jak s, np. weiß (wajs); tsch – wymawiamy jak cz, np. deutsch (dojcz); tz – wymawiamy jak c, np. jetzt (ject); v – wymawiamy jak f, np. Vater (fater); v – w słowach obcego pochodzenia wymawiamy jak w, np. Klavier (klawir); x – wymawiamy jak ks, np.flexibel (fleksibel); z – zawsze wymawiamy jak c, np. Zitrone (citrone). Korzystając z zapisu fonetycznego, należy – oprócz w/w uwag – przestrze- gać także poniższych wskazówek. pisownia oznaczenie wymowa a ch e e er i, ie ng o u ü ü a: Ç e: ə ɐ i: η o: u: y: y lekko przedłużone „a” „ch” przechodzące w „ś” lekko przedłużone „e” słabo słyszalne, skrócone „e” po „e” słabo słyszalne „r” lekko przedłużone „i” po „n” prawie niesłyszalne „g” lekko przedłużone „o” lekko przedłużone „u” dłuższe „i” wymawiane z zaokrągleniem warg krótkie „i” przechodzące w delikatne „y” www.WydawnictwoLingo.pl 7 N A j W A ż N i e j S Z e Z W R o T y 1. Najważniejsze zwroty  Die wichtigsten Wendungen  di: wiçtikstən wenduηən 1.1. Mów śmiało n Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe  Begrüßungen und Höflichkeitsausdrücke  begry:suηən unt hoefliçkajtsausdryke Dzieńdobry Dzieńdobry(rano) Dzieńdobry(dosłownie „SzczęśćBoże”,używane napołudniuNiemiec) Cześć Dobrywieczór Dobranoc Dowidzenia Dojutra Cześć(nadowidzenia) Cześć,narazie! Dozobaczeniawkrótce Szczęśliwejpodróży 8 Guten Tag gutən tak Guten Morgen gutən morgən Grüß Gott gry:s got Hallo halo Guten Abend gutən abənt Gute Nacht gute nacht Auf Wiedersehen  auf wi:dɐzejən Bis morgen bis morgən Tschüss czys Bis bald! bis balt Bis gleich bis glajç Gute Reise gute rajze D i e W i C h T i G S T e N W e N D U N G e N Dziękuję Przepraszam Słucham? Danke danke Entschuldigung/Verzeihung  entszuldiguη/fɐcajuη Bitte? bite? . 1 . 1 n Informowanie i wyrażanie opinii   Informierung und Beurteilung informi:ruη unt beurtajluη Nazywamsię... Jestemcudzoziemcem. Przybywamz... Niestetyniemówiępo... Czymówipan/panipo niemiecku/angielsku/ francusku? Nicnieszkodzi! Bardzomimiło. Dziękujęzainformację. Bardzochętnie. Ich heiße... iç hajse Ich bin Ausländer.  iç bin auslendɐ Ich komme aus... iç kome aus Leider spreche ich nicht...  lajdɐ szpreçe iç niçt Sprechen Sie Deutsch/ Englisch/Französisch?  szpreçən zi: dojcz/englisz/ francoezisz? Das macht nichts!  das macht niçts Sehr angenehm. ze:r angenejm Danke für die Auskunft.  danke fy:r di: auskunft Sehr gern. ze:r gern www.WydawnictwoLingo.pl 9 N A j W A ż N i e j S Z e Z W R o T y Czymogęprzedstawićpana/ panią... Zgubiłem/łamsię. Zgubiłem/łam... Szukam... Topilne. Przykromi... Darf ich vorstellen: Herr/ Frau...  darf iç forsztelən: her/frau Ich habe mich verirrt.  iç habe miç fɐirt Ich habe... verloren.  iç habe… fɐlorən Ich suche... iç zuche Es ist dringend. es ist dringənt Tut mir leid... tut mi:r lajt n Podstawowe pytania Grundfragen gruntfragәn Jaksiępan/paninazywa? Jakmasznaimię? Skądpan/panipochodzi? Jaksiępan/panima? Jakcileci? Jakdojdędo...? 10 Wie heißen Sie?  wi: hajsən zi:? Wie ist dein Vorname?  wi: ist dajn forname? Woher kommen Sie?  wohɐ komen zi:? Wie geht es Ihnen?  wi: gejt es i:nen? Wie geht es dir?  wi: gejt es di:r? Wie komme ich...?  wi: kome iç? D i e W i C h T i G S T e N W e N D U N G e N Dlaczegonie? Któragodzina? Októrejgodzinie...? Gdziejest/znajdujesię...? Dokądpan/panijedzie? Ktotojest? Kimpan/panijest (zzawodu)? Czyj/a/e? Komu? Kogo? Jak? Który,która,które? Jakdaleko? Jakczęsto? Jakdługo? Jakdługomuszęczekać? Iletokosztuje? . 1 . 1 Warum nicht? warum niçt? Wie spät ist es?  wi: szpe:t ist es? Um wie viel Uhr...?  um wi: fi:l u:r? Wo befindet sich...?  wo befindet ziç? Wohin fahren Sie?  wohin fa:rən zi:? Wer ist das? we:ɐ ist das? Was sind Sie (von Beruf)?  was zint zi:/von beruf/? Wessen? wessən? Wem? we:m? Wen? we:n? Wie? wi:? Welcher?, Welche?, Welches?  welçɐ, welçe, welçes? Wie weit? wi: wajt? Wie oft? wi: oft? Wie lange? wi: laηe? Wie lange muss ich warten?  wi: laηe mus iç wartən? Wie viel kostet das?  wi: fi:l kostet das? www.WydawnictwoLingo.pl 11 N A j W A ż N i e j S Z e Z W R o T y n Prośba Bitte bite Proszę Czymogępana/paniąocoś poprosić? Mamdopana/paniogromną prośbę. Proszęmipokazać...(drogę do...) Bitte bite Darf ich Sie um etwas bitten?  darf iç zi: um etfas bitən? Ich habe eine Bitte an Sie.  iç habe ajne bite an zi: Zeigen sie mir bitte... (den Weg zu...)  cajgən zi: mi:r bite…/de:n we:k cu…/ Możemipan/panipomóc? Könnten Sie mir helfen?  koentən zi: mi:r helfən? Bringen Sie mir...  briηən zi: mi:r… Bitte unterlassen Sie/ unterlass das.  bite untɐlasən zi:/untɐlas das Könnten Sie mir sagen...?  koentən zi: mi:r zagən? Ich möchte auf die Toilette gehen.  iç moeçte auf di: toalete ge:jən Proszęmiprzynieść... Proszętegonierobić. Czymógłbymipan/pani powiedzieć...? Chciałbympójśćdotoalety. 12 D i e W i C h T i G S T e N W e N D U N G e N n Zaprzeczenie, odmowa   Verneinung, Absage fernajnuη, abzage . 1 . 1 Nie Wykluczone. Toniemożliwe. Jestpan/paniwbłędzie. Nietrzeba. Bardzomiprzykro,lecz muszęodmówić. Proszęzostawićmnie wspokoju. Wypraszamsobiecoś takiego! Nein najn Es ist ausgeschlossen.  es ist ausgeszlosən Das ist unmöglich.  das ist unmoegliç Sie sind im Irrtum.   zi: zint im irtum Man braucht nicht. Es ist nicht nötig.  man braucht niçt. Es ist niçt noetiç Es tut mir leid, aber ich muss absagen.  es tut mi:r lajt, abɐ iç mus abzagən Lassen Sie mich in Ruhe.  lasən zi: miç in ru:e Das verbitte ich mir!  das fɐbite iç mi:r www.WydawnictwoLingo.pl 13 N A j W A ż N i e j S Z e Z W R o T y n Zadowolenie i uznanie  Freude und Beifall frojde und bajfal Bardzomiprzyjemnie. Jestembardzozadowolony. Tonadzwyczajne. Tobardzouprzejmiezpana/ panistrony. Es freut mich sehr.  es frojt miç ze:r Ich bin sehr zufrieden.  iç bin ze:r cufri:dən Das ist ausgezeichnet.  das ist ausgecajçnet Das ist sehr freundlich von Ihnen.  das ist ze:r frojndliç fon i:nen n Określenia Bestimmungen besztimuηәn blisko≠daleko ciężki≠lekki często≠rzadko dobry≠zły drogi≠tani duży≠mały gorący≠zimny lepszy≠gorszy ładny≠brzydki łatwy≠trudny nah ≠ weit na: wajt schwer ≠ leicht szfɐ lajçt oft ≠ selten oft zeltən gut ≠ schlecht gut szleçt teuer ≠ billig tojɐ biliç groß ≠ klein gro:s klajn heiß ≠ kalt hajs kalt besser ≠ schlechter besɐ szleçtɐ schön ≠ hässlich szoen hesliç leicht ≠ schwierig lajçt szfi:riç 14 D i e W i C h T i G S T e N W e N D U N G e N nagórze≠nadole następny≠ostatni otwarty≠zamknięty pełny≠pusty prawdziwy≠fałszywy stary≠młody stary≠nowy szybki≠wolny tutaj≠tam wcześnie≠późno wolny≠zajęty . 1 . 1 oben ≠ unten o:bən untən nächste ≠ letzte neçste lecte offen ≠ geschlossen  ofən geszlosən voll ≠ leer fol le:r richtig ≠ falsch riçtiç falsz alt ≠ jung alt juη alt ≠ neu alt noj schnell ≠ langsam  sznel laηza:m hier ≠ dort hi:ɐ dort früh ≠ spät fry: szpe:t frei ≠ besetzt fraj bezect n Wyrażenia potoczne Umgangssprachliche Ausdrücke  umgaηsszprachliçe ausdryke Anitrochę Bzdura Cośwtymstylu. Enerdowiec(zironią) Forsa Keine Spur kajne szpur Quatsch kfacz So was in die Richtung.  zo was in di: riçtuη Ossi osi Kohle ko:le www.WydawnictwoLingo.pl 15 N A j W A ż N i e j S Z e Z W R o T y Gliny Kompandokieliszka Kurczę,cholera! Możebyć. Nieżartuj! Onjestpijany. Super Świetny! MieszkaniecNiemiec zachodnich(zironią) Zamieniamsięwsłuch. Żartujesz! Bulle bule Saufbruder zaufbrudɐ Mist! mist! Es geht. es gejt Mach keine Witze!  mach kajne wice Er ist blau. e:ɐ ist blau! Super, geil zu:pɐ, gajl Toll! tol! Wessi wesi Ich bin ganz Ohr.  iç bin ganc o:r Du spinnst! du szpinst! 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki. Rozmówki z wymową i słowniczkiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: