Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00501 007470 19977485 na godz. na dobę w sumie
Herezjarchowie i schizmatycy - ebook/pdf
Herezjarchowie i schizmatycy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 237
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7639-021-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka stanowi niezwykle interesujący i napisany pieknym językiem zbiór szkiców z dziejów herezji i schizm rozsianych dotąd w licznych różnych publikacjach Andrzeja Sarwy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

                           !∀# ∃   ∋     # () ∗∗ + ∗+ ∗∃, , , , !∀      !∀ # ∃ !∀ ∃ ∋ ( )(∗+, ∋ − ( !∀ ∀!(  (   − ∋ !  !∀. !∀∀ − /∋01123∋ − ( /∋ + 4− /∋501163  7 89: ! ; 0= 11 ( 1; 2??0;≅; ( ! ( Α !− ∋− ΒΒ! ( ! ∀!−Β Χ ,6=22?= ?610; ! ∀ 9∗ ∆9 = Ε:89,4Ε,9ΧΦΓ,Χ6 8 ,Χ; , 8 /;2 −3 00 /( 0? ,Ε∋0= Χ∆ΕΧ Χ ,ΧΗ?; ?;   7?1 ??=?= 3∃ ( ,?6 3 ≅; ,Η9Χ∆Ε≅2 73  /Ι≅2 4 ; ∗ / // 2 ∗Χ9∆ Η∆:4ϑΗΧ89,9 ΧΕ::Ε8 ; 7ΧΗΚ 4ϑΧΕ8 Λ74ϑ9∗,Χ Λ 6 7∋∃Ε∋∃ (( 6  (=0 ∋(∀Ι=? 7∋(== ∃# 20 7ΧΚΧ 2 , 7∀61 ,ϑ∆6≅ Ε (−Μϑ 6≅ ϑ 6 4/ ϑ Ν;10 ∗∋ ( ;1? Ο9, 9Κ ;16 Κ∆ΗΧΧ,,Χ;; 8 ∋7 3 /;; ΕΜΜ− ∃;01 ;00 Η( ;0≅ 4/ Κ Ν;0= ∆ ∋Ε /;06  ;?; ϑ ΟΧΧΧ;? ;?2 ,Η,Χ∆ΕΧΗΠ9 ∗9 ΧΗ4:;≅1 9Κ,Χ4:ΧϑΗΗ:4:7 79Θ 7,Η9Χ;≅= 7Η∗Η, 9Π; ≅ 9Ηϑ8ΧϑΧ8989,Χ; ≅ ∆ΗΚΧ ∗ 4ΕΗΧ8 Ρ7ΧΦΗΠ9;20 4/ Ν;2 Η−∀ );61 Ρ∋;60 9ΕΘ97 97 ΚΧΧ∗ΕΧΗΘ97ΧΗΚΧΗΠ98ΧΘ9ΧΗ∗ΕΧ ;6≅ ∗7/8 ;6≅ ∆ /;66 ∀ ( 3 −/01; , 801≅ ( 01 (012 9Ρ4ΧΣΘΕ , 0;; 4ϑΧΕ8 4: Χ∆ ΚΗ Η ΟΗΤ 00≅ # 4∋ )Ι−− ∋  Μ ( 3∃ !93 / Υ  )∃  Ι  ∃  ∋# /  Μ 4∋   ∃# Μ(Μ3!4( Υ 3# )     ( (  ( ) /Μ3 / (− −)ς ∃ − ς  3)ςΜ 3−∋/(∃!9 (/−  ∋ ( ∃#  ∃#Υ −∃3 −  Μ 4∋ !9(Υ /− 3 3 () ) /)ΜΥ ς# ∋   !8  Μ ( !Χ ()∋ /Υ ∋Μ ) )Μ) ∋ ∋Ι ( 3ς − 3! 4∋Μ −ς∋ (∋ ∋ )Υ Ι ∃ (Μ( #−) 3Υ  ∋! # ((( −ς∋ ) − (4 Υ 3∃ ∃∋  / ∋  −  ∋3  /−  /! (#  (∋33ς ∋Μ (  ∋   −  ∀∃! 7  ( # ∋3  (ς Μ ))   ( / / /   #Μ  Λ3/ ( Υ / /Λ)!8( Μ #( Ι )   3 (# − /   /3  (− Μ /4 ! = 8#  ( ς −    −( Μ #Μ ) −∃3Ν (Μ−ς Υ ∃!− ∋ ∋(3− / −/− ! / ∋ Μ/∋−Ι (− #Υ  #( ( (∀ / −  ∋ )Ι   −3 ς ) Μ /(!  −(Μ#Υ Μ) −∃3 33 3  −∋ # /− / /Υ / ∃   − / Μ3ς Μ /)    ! 8#  Μ/ − −Υ −  ∋∋ ((  ( /Ν 8# Μ#Μς−  (# ∃ ## 3 − (∋ /Υ (  ∋  3  #! ) ) − −  /3 ∃3Μ  Υ − #(#Μ/ ς− − Υ / −∃3− − ! ) (Μς4  ς Υ ) #3Μ( 3 / ΜΥ ( ! Χ   ! 9Μ   /   ( − !  Μ ;66;!73 ( Υ 3 ( )ς −  (∋− Υ 3∋∋)∃ Ι∋ )Ι∋  (∋/ Ι ∋ /    #  #   ∃ 3Μ (∃/ 3Ω ∋− ς) −( − Υ 3 ((# )ς− Μ( (Υ 3 ( (((#∋ΙΜ/ ς! 2 ∃ ∃ Λ − (( /(4∋ !Κ Υ )− ( # /  −(∃ // ∃ ! 3( ∋ ∋( ( ∃ ( #− # ∋ ( ∋ Υ ∋!Χ3 )(()! 3()/) − (# ( ( ( ∃ (Μ Μ(−  ( ∋ −Μ/)/!  ( Μ ( (∃ ( # ∃ Μ 7!ΚΜ) (/ # #/ − ∋∋(/ ( (!  − ∃ Υ (3  Μ ∃ #((  4∋  Μ∋ ς ∃ (Μ#Ω  Υ ! ,  ( (   / )  ∋  (Μ −   Μ 3− ∋ ! Π− ( #( − Υ Μ # ∋  ∃ − Υ 3( (Μ ( 3 (∗ ∋ΡΜΥ /!, /3( ∋ 3− 33  ∋   (Μ   ! 7   ∋ Μ  (∗ ∋ΡΜ/! /( − / #∗ ∋3 −   −∃ − ∃ (− ! Χ −Υ  ∗  (  Μ ( 3   / Μ #Μ  (∗ ∋ΡΜ/! 6  / ,∋/ 3−  #)( ( #− (# 3ς #! 4Μ)−  (  /#  3 /!  ∃ς Μ   − )   − )    (∃/33ς− ( /Ξ Μ3Υ ( #)−/ # / #∃Μ∋ − )! ( )− 8∃Μ(  3 / ( − −Υ )!Λ ∗ −2 0≅!     ! , 7 ;6=6   Μ  (  4 Μ#  / # ( ( 8/(  ( − Μ∗∃ −∋(ΡΜ/,/Υ ( ! )ς ∃ Μ ( ΜΥ  3 (   /  Μ     ∀ # (   ∃ Μ  ∋ −ς((# Μ  Υ ( ∃∗ ∋ΡΜ/− 33 Υ ς ς Μ (Μ )! 8 #) −ς (#  (−(/  / − 3 Ω Υ 3  ∃  /  −(  )! −! − ∃−∃,((  Υ ∋∃∋Μ) ∀ ( Υ  Μ  ∋ ∋ / / Ν 9( 3!   / Υ 3− ςΜ∋ς3 ∃ )− Υ  −( ! Μ (3/  Υ (! − #− )  ( ;1      (   ()ς Π /# ( − ∃Μ/  − (  ! 3  − ∋− ( −  ∃− /(Μ# Υ /(Μ∗∋ ∃ (3 8( (Ι(,#/ ∃ / (−   − − − ∋  −  − 3ςΧ ) ( (Υ 3 (! /!   ! 7     ;660 !  − Μ ∃∗∋ 3()# ( ( − ΜΙ  3  − ∃ −  (   # − /  −( 3ς  (/  ∋3 (− ς  ! ( ( Μ(  3Υ /! Μ )ς) ( / / )ς   Μ Μ  ) −  ( ∋  Μ − Λ ) Λ  ΜΜ! Χ ∋3  − − (  3ς ( ) ( 8/ −(ΜΜ−)Ι ((Μ ∗∋ ∋Μ / #− ) 3 ( (/ ∃ −∃Ω ( Υ 3 (((  (− (!  − (∀∃! Π − −∃Ω #− − 3 ( ( ∃ − −Υ − )3 # / !,(  Υ  ( −   4∋  ( ς 3 − ∃3ς−)ς( Μ ∃ ;; (Μ )    (Υ ∃ (∃ 3∋Μ∋ ∃ ∋) Μ  −  !!! ( (Μ ( ( #( # ( (/∃(# 3 Υ −ς− !   − −∃3) /Υ   /  (Μ  −  / (  )  4∋ ∋ ) #− Μ/(∃/ (∃/ Μ∋ς∋ Μ  − Υ !  Μ∋ ) (4 Μ# − − −Μ Μ Μ−   (Μϑ !Χ− −Μ∋ (! ( Μ − )  −Υ −3 3ΜΛ(Λ # ∃ − ) ! ∃Ω − ) ( ∋ )Υ ∃ # ∋ ! 8 (( #  4 /# Υ ( ! / ( Μ# # ( # ∃ / ) ∃ ) −  ! # /( −  ∋ 3ΜΥ ∋) ) /∋ ∃ Υ / (( ( Η,,9Χ  − () 3∃ ∃ ∋3ϑ Ι! 7 / ( 4 Μ# ϑ Μ −  ( !Κ 3ΜΥ / −3 Μ− − Υ − ) ∋/))( /!    !  ∀   ∀#      #   ∃        ∃#  ∋(  7 Υ ;0 ;61 (ΨΨΟΧΧΧ !;?1− ( − 3Υ Μ  ( − #∀Υ /)  Ε( /− Υ ( ∃  ( Υ −/3/Μ ( − )( ! 7Μ∋ ( # ( # 7 − ∋  /3 − Γ∃−ς  ( 9 −Υ / ∗ ∋ ΡΜ/ 3   −  Μ  Μ∃ ( / ) (  − ∃Υ 3 ς 3 −  3 −Μ  / ∃! 7−  (( ς ∃ Υ 3 − ∋ ! 73 Ι()Λ3∋Λ( ϑ (/3ς  ∃ ∋ Μ3 ς   ∃− !− ! ! !7 ! ! ! ( 3ςΝ − # ∃ Υ ∃ Λ ∃ )− )− Λ!∗  ((#(Μ−ς#− Υ ( − ( ( !,Μ /)3 ∋  3# )  (   − )! 4 #−∃ /   − Υ ςΛ ()ςΛ! ,( ∃ (3Μ ∋ Υ ∋ )∗+,−./( − ( ∋ (−∃  ( Ε(Μ (−ς ( Υ ( −/∋ − ( ) (Υ ! − Ω( − −  Υ ∋ )∋(  ! 9∃#( 8/ 3−−ςΜ(−  (Υ ( (Μ )(!9∋# )∋)−Υ ∋ ! ;? 9)− ∀− −ς− )ς ∃ # −  ! Χ )( (− ∃ (ς/−  ∋( 3 (ΜΥ )ς  Μ− 3 (# − ∃ − − / ! 7  /   Μ −    / − ∃/− ∀ (/  ς )( ∋∋ ∃3! )(( 3 Μ4 # Υ −) − −3Ι/ ( −(# − ) (/Μ− ς #− ( ( ∋ (Υ Μ )(  (∃/ )−)ς!,Υ  − − ∃ #∋ −/   − ∀(∃ Μ!,(Υ (−  ς # ( 3ς ∃ #Υ ( ! − /#3 3 Υ  ∋Μ (() # ∋−  (# 3−ς) Μ (3(/!,3ΜΜΜΜ3−Υ !  (−( Μ // Υ ! (  ,  /− −Μ3)! −( 4 Μ# ! 3( ∋  / ∋ )Ι /   ( 3 ς − )   )( ς∋  ∋ (ΜΥ ) −− / ∋− 3  / ∋  / / ( − (/ /Υ )ς(( − ς )ς! ;≅ Χ ) !9− (Υ ( ()(3 (( ((# ( Υ (  ∃Μ− ! , )!  − )3()! ς( 3− )4 Μ# / Μ ) ( ) Υ ( −/ ∋ / ∃−((  Μ∋ !/!    0 − !Ψ!7!) 7 ;26 !ΧΧΧ !;6≅    / − (# ∃  / #  894Ζ 9Ζ ∃ #  ∋ 9Π ! ∆(  ( 4 Μ#  (  Λ  ∋ Λ − ∋ ∃ )∃!!! ;  3 − Μ 8 ((! Υ − (∋3  /−∃3Υ   ) !Ε− Υ  3 3 ! /−Υ Μ )! Γ8− #Μ( ( ∃ /#  ##Μ  Μ8 (!Σ 3 (3 (  ∃ ( # − −∋∋ ∋∋!9 − / − Υ !ΧΜ # ∃/ /!7/ ∋8 Μ 3  Υ /,#/!8() ∃ Μ− 3 Μ(( 3# ( (Υ ) (! ∃/# 3#Μ / ∋ #  ( ∋ς !ΧΜ− ! ,3 /−(  # 8 ( Υ −(Μ ∃ (  (Μ8 ! Μ − −3 ;≅ 0;  −4∋ Υ ! 4∋−    (∀  ( − − −3# ) (((! ς Υ  / 3 Μ ()ς) !Ε− − ( − ∃/∃ ∋− −−∋Υ ∋−  ∃ #3 ( Υ (∋ / ∃ ∋− # 3 3 Υ ! 8   Μ  )( ( (  Ι!9//  ; 002  006  !! − 3 Ι   (  Ω  − − Μ −  )Υ (/ ∃Ρ/ ! −( ςΥ  − /− − # − ! − 3 (− (( Μ− (ς # ) !∃# 3(∋3 ∋ςΝ 8  − 3 ! 8(( ∃Ι − Υ / 0≅10≅;  !! ∃− 3 Ι( #(−Μ 3( 3)ςΜ,#/  (Ι −Μ − 3  Υ )! −(3Ι #/Μ3∋ ∃Υ / ∋ 8  ∀ (  /   Μ / − Μ− − ∃#( ∃ ∋  Μ /∃− !,  Μ−− 3 − −3Μ  − ∋− Χ0≅;0=? ! !!! Μ− (Λ ∃Υ ∃∃Λ /−− /!7∃ Μ∋ ∋( ∋ − Υ  /(     −− )ς −   Μ / ( !,/ Μ 3( (Υ  (− ∃#   !∗  8 Χ Η/− !!!, ∋∋Μ ∃ Υ −Μ 3 ( (∃! Μ)/8 / ∃3Υ 3#Μ∋ !7 0=?  ( − Υ Ω  − − Χ!, / ϑ (Χ ∃ −3 3  Υ 8 /! ∋− ∃ 3  3  −(/3  3/ )( ς! ,Μ−ϑ ( ∋ (Χ0=≅0== ∃ Υ − − − / − / Υ ! ∋ ( ( # //∋Υ ;= − (#∀− ς−ΜΥ  ( ∋  8 /! 7 ∃−  − ∃ #/∋Μς  −Ι! Μ3 ς3  ! Ε  )( ς!Κ/ / #  /∃ Μ ∃ −∋ ( ( − Υ 3 ( −  − ∋( ∃ ∋3 )ς/)!,− −3 ( ΜΥ )(   − −( ( Υ ( (0= 30== ! ∋ () , − # − )ς # 8   ( ∃ ∃ / ∃ Μ#() Υ ( / )Μ∋   )  −  )ς ( !7/ #− −Υ #  !Γ )ς/  − −∃Ω  )ς#Ι 8 ∋(  ( /  ∋#(#− ς # ( # 3(  ∋ )Ι3  3∀− / ((!8  ((/(Μ− − /3  ∋ (# − Μ− ∃ ) 3 − /Μ(− (  (!  ( #    Μ ς # −  /  ( ∋(3Ω∋ Μ∋ )ΙΥ   3Ω− 3 (!Λ/ )Λ3 Μ (/ ς#Υ ∋ ∃ ∋ − #3 Υ ! 8  ( − ( Μ−( Υ / )∃ 3 /(3Υ   (/ Ε∋ − ;2 ∋Ι 7∋!− (∋ ∋− Υ  ∃ ∋ )Ι−/Ι ( ;0−Υ ∃ =03 −∃?? − ∃;0(Μ =0/  ?    )Μ∋/ ∀ !   1 ∗ ∃ ∗  ∃   ! 8 Μ− − 3 /Μ∗ ∋(ΡΜ(  ( (− ∃!Ε 3 Υ  −  3   ( Μ )  ( ) ∗3 Ε( ∃∗( ( 9 ( ( (! Ε( #  ∃ Μ )ς−/Μ(−∋Υ  (#)∗3 Ε!, 8 / /−(∋∀ (( (/ !  ( ∃ −  ,/)    Ε  # 3∃  Υ  ∃ − / (ς !8  − /  Μ− (( /Ε Υ / Μ− (#) ( )/9 (  ∃−( # Υ ( ( )ς 3∃ −!/ ∃/ − / ! −  ∃ #(∋Μς −−Υ Μ/! 9 (  ( ς(Ε !  ∋   −  # #  ∋ ∋ 3ς  ∋)! Ε  ς      )! (   ∀∃  −   3  / 4 ∃ − − ( Υ )!8(#Ι −( ( 3 / / ( Μ ςΡΕ ΜΥ − Μ)ς)( ∃  43  −( ( !Υ 3ς!Μ Υ 3 / ∃ ∃ ∋ ς!, Ε !Μ( −  (  − Μ( ∃ ∃ − (ΗΜ!9− (Υ ;6  Μ−  − (  Μ ∗3   Ε( ) ( ) /− 3− −!,Υ #( ς 3 Μ/)Υ ς3 ( − −ς /(! ∗ ς/( 4∋  ( ∃Υ ∃ −Μ Ε(− ( Υ  − ( (  − Υ /)(  # !9∀ # 3  ( (ΩΜ( −(Υ − (/ ΜΜ ∃ / Μ−  ΜΡ4( )!  4∋  −  8     /−  3−− /  )Υ (ς ( #( Μ # ς 3 ς 3) −∃3− ςΜΜ ∗3 Ε(!3 ( − 3/  ! ∋)Υ ) ##( − ∃ς  / 3 (Μ − ς (Υ )()ς (3  !# −/Μ) − −  Υ ∋ ∋ ∃( ∋( !) (−Υ −  −)( / 3# ∃ /( /! ,− ( ∋(− /∃ Μ ∃ − ( !,# Υ (  ( 3  −  −( 3  ΜςΛ3/)Λ ∋−∋Υ ∋! Ε   ) −  ∃ ( ( −∋)3Υ !, Μ3 /−ς! Υ ( ∋#− / 3 Υ − ( ! − )Μ #3  3−Υ −( ∃ #3 ∃ Υ 01 ∋− ( ∋∃!∗)ς / −Υ 8 /!,∃ − − / 3 Υ  ∃  (# (   ∃ −∋3(! ς(#( Μ! ( ( (∃/ (3 !!! )( 8 // Μ−  ∃(  ( 3−∃)ς  Μ− Υ /∋ ∋ ! ∋∋ ( ∃ ∃ ∋ 3#)3    ∋ ∃  − # −  (  3 ∋ − 3 ∃ 3 −∃−∃! − )ς ( ∋( 3 / (  /∃ ) ∃ 3#∋  ) (ς(# ∋3   # /3 Λ / ))Λ −  ) 3 / − / − ∋  Μ3 ∃# − (Μ Ω( 33 #− ∃ − ∋ 3/∋ 3 ∋!7333 ∃ !7(− (Υ ∋(3 ∋ )Ι ∃ Υ   ∃ ( 3 /  − (   (− /Μ   − Υ ∋3 )ς# (! ,3−Ι ( ∋( − −Υ ∋ ∋ /3Μ − Υ ∃ − /3/Μ  Υ Μ! ( ∋( 3 −Υ ∃!−  #)( Μ/ (# −ς 3−∋ − /Υ  − )  )( ς ∃ 3  ∋/ − # (− 3 − #ς∋ ! / − Ι ∋ ) / (ΜΙ 3 # −   3  )   # ∋( −  Μ /−) (Υ ((−∃Ω Μ (!7 0;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Herezjarchowie i schizmatycy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: