Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00514 006430 19021540 na godz. na dobę w sumie
Głęboki masaż mobilizacyjno-powięziowy kręgosłupa. Jak pozbyć się przewlekłego bólu dzięki innowacyjnej terapii mięśniowo-powięziowej - ebook/pdf
Głęboki masaż mobilizacyjno-powięziowy kręgosłupa. Jak pozbyć się przewlekłego bólu dzięki innowacyjnej terapii mięśniowo-powięziowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 180
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8168-397-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Specjalista masażu chińskiego prezentuje innowacyjną terapię mieśniowo-powięziową zwaną także masażem tkanek głębokich. Metoda ta jest skuteczna przy wielu dolegliwościach. Niweluje bóle rożnego pochodzenia i napięcia tkanek. Opiera się na głębokiej pracy z ciałem i rozluźnianiu napięć w obrębie mięśni i otaczających je powięzi. Uwalnia od przewlekłego bólu, poprawia funkcjonowanie ciała i poszerza zakres ruchu. W publikacji znajdziesz ćwiczenia i pomocne ilustracje, które podpowiedzą Ci w jaki sposób uciskać i przesuwać chore tkanki, aby zredukować napięcie w mięśniach i powięziach, zmniejszyć ból i poprawić postawę ciała. Zamiast objawów, wyeliminuj przyczynę bólu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA Jak pozbyć się przewlekłego bólu dzięki innowacyjnej terapii mięśniowo-powięziowej GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA Zdzisław Drobner GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA Jak pozbyć się przewlekłego bólu dzięki innowacyjnej terapii mięśniowo-powięziowej Redakcja: Natalia Paszko Skład: Krzysztof Remiszewski Projekt okładki: Krzysztof Remiszewski Szkice anatomiczne: Zdzisław Drobner Pozostałe ilustracje: Depositphotos Wydanie I BIAŁYSTOK 2019 ISBN 978-83-8168-398-2 Copyright © Zdzisław Drobner 2019 © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2019 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich. Książka ta zawiera porady i informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca ani autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia, mogące wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND SPIS TREŚCI WSTĘP 7 GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA 9 NIECO TEORII 13 TERAZ NADSZEDŁ CZAS, BY POWIEDZIEĆ KILKA SŁÓW O POWIĘZIACH 29 PRZEBIEG ZABIEGU 37 ANEKS – MASAŻ ENERGETYCZNY 81 TERAPIA FUNKCJONALNA WEDŁUG JOHNSTONA 89 KRĘGOSŁUP SZYJNY 109 KRĘGOSŁUP PIERSIOWY 137 KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY 153 STAW KRZYŻOWO-BIODROWY 157 DYSFUNKCJA KOŚCI GUZICZNEJ 163 DYSFUNKCJA SPOJENIA ŁONOWEGO 167 NIECO TEORII Masaż Breussa, według założeń jego twórcy, ukierunkowany był przede wszystkim na leczenie bardzo często dziś spotyka- nego schorzenia jakim jest dyskopatia. Na wszelki przypa- dek przypomnijmy sobie zatem nieco teorii. Jak wiemy, nasz kręgosłup składa się z 24 ruchomych krę- gów. Z jednej strony łączy się on z czaszką, z drugiej zaś z ko- ścią krzyżową składającą się z 5 zrośniętych ze sobą kręgów, wchodzącą w skład obręczy biodrowej, do której także zalicza- ją się kości miednicy i stawy biodrowe. Każdy z kręgów (za wyjątkiem najwyższego – szczytowego, zwanego popularnie atlasem) składa się z trzonu, 2 zrośniętych ze sobą blaszek łu- ków kręgu, które łączą się w wyrostek kolczysty, oraz dwóch symetrycznych wyrostków poprzecznych. Pomiędzy łukiem a trzonem kręgu znajduje się otwór kręgowy, przez który przechodzi rdzeń kręgowy. Sąsiadujące ze sobą kręgi łączą się ze sobą stawami międzywyrostkowymi (dawniej zwanymi międzykręgowymi). Pomiędzy trzonami prawie wszystkich kręgów znajdują się zbudowane z tkanki chrzęstnej krążki międzykręgowe, zwane popularnie dyskami. Każdy z nich składa się z trzech elementów: 2 płytek chrzęstnych (granicznych), pierścienia włóknistego oraz jądra miażdżystego. 13 Blaszka łuku kręgowego Wyrostek stawowy górny Otwór kręgowy Trzon kręgu Wyrostek kolczysty Wyrostek suteczkowaty Wyrostek dodatkowy Wyrostek poprzeczny Rys. 1a. Schemat budowy kręgu lędźwiowego – widok z góry Wcięcie kręgowe górne Wyrostek stawowy górny Trzon kręgu Wyrostek żebrowy (poprzeczny) Wyrostek kolczysty Wcięcie kręgowe dolne Wyrostek stawowy dolny Rys. 1b. Schemat budowy kręgu lędźwiowego – widok z boku • Płytki chrzęstne pokrywają bezpośrednio górną i dol- ną powierzchnię trzonu każdego kręgu. Mają one istot- ne znaczenie w przenikaniu płynów odżywczych do jądra miażdżystego i pierścienia włóknistego. Zmiany nacisku 14 GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA NIECO TEORII na krążki międzykręgowe działają jak pompa ssąco-tłoczą- ca, co umożliwia lepsze odżywianie i przedłuża zachowa- nie sprawności mechanicznej połączeń międzykręgowych. • Pierścień włóknisty, będący częścią obwodową (zewnętrz- ną) krążka, zbudowany jest z wielu warstw włókien kolage- nowych, które krzyżują się ze sobą i rozchodzą w różnych kierunkach. Taki ich układ korzystny jest szczególnie dla przenoszenia sił skręcających, zapewnia on bowiem dużą odporność struktury wobec tego typu naprężeń. Jądro miażdżyste Pierścień włóknisty Rys. 2a. Widok krążka międzykręgowego z góry Jądro miażdżyste Pierścień włóknisty Rys. 2b. Widok krążka międzykręgowego z boku • Miękka, galaretowata część wewnętrzna krążka (stano- wiąca pozostałość struny grzbietowej u niższych zwie- rząt) nosi miano jądra miażdżystego i jest jego najważ- niejszym czynnościowo i najbardziej wyspecjalizowanym 15 elementem. Pod działaniem nacisku może odkształcać się i przesuwać w obrębie pierścienia włóknistego. Bezpośred- nio po urodzeniu ma ono konsystencję półgalaretowatą i zawiera śluz przetykany włóknami chrzęstno-włóknisty- mi, natomiast w wieku 12 lat jest już prawie całkowicie zbudowane z tkanki chrzęstnej i włóknistej (proces tej przemiany trwa przez całe życie). Zawiera ono dużą ilość wody (przy urodzeniu zawartość jej wynosi około 88 , w wieku 18 lat – 80 , natomiast w wieku 77 lat około 69 ), dzięki czemu krążek jest na- pięty i może pełnić wspomnianą rolę „poduszki amortyza- cyjnej” dla obciążeń kręgosłupa. Ponieważ u osób dorosłych jest on pozbawiony unaczynienia, odżywianie go oraz usu- wanie produktów przemiany materii odbywa się u nich na drodze dyfuzji (przenikania) z trzonami kręgowymi poprzez płytki chrzęstne, co możliwe jest dzięki specyficznym właści- wościom biofizycznym żelu stanowiącego najważniejszy jego składnik. Zwapnienie płytek granicznych bardzo ogranicza proces dyfuzji, w wyniku czego krążki nie są zaopatrywane w wodę w wystarczającym stopniu. W odcinkach szyjnym i lędźwiowym krążki są z przodu wyższe, a z tyłu niższe, natomiast w odcinku piersiowym sy- tuacja wygląda odwrotnie: krążek jest z przodu niższy, a z tyłu wyższy. Generalnie rzecz ujmując, grubość krążków między- kręgowych wzrasta w kierunku doogonowym, czyli, mówiąc popularnie, w dół. Są one umocnione przez więzadła podłuż- ne tylne i przednie przebiegające wzdłuż kręgosłupa, z przodu 16 GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA NIECO TEORII i z tyłu trzonów kręgowych, przy czym pierwsze z nich (tylne) jest z krążkiem zrośnięte, stanowiąc wyściółkę kanału kręgo- wego, natomiast drugie (przednie), aczkolwiek przyrośnięte do trzonów kręgów, z samym krążkiem jest połączone znacz- nie luźniej. Dwa sąsiadujące ze sobą kręgi wraz z krążkiem między- kręgowym oraz łączącymi je mięśniami i więzadłami oraz wychodzącymi z kanału kręgowego korzeniami nerwowymi stanowią całość czynnościową, noszącą dawniej miano seg- mentu ruchowego (Junghannsa), obecnie zaś coraz częściej określane jako spojenie międzykręgowe. Więzadło podłużne tylne Pierścień włóknisty Jądro miażdżyste Więzadło podłużne przednie Trzon kręgu Otwór międzykręgowy nerw/tętnica/żyła Mięsień międzykolcowy Więzadło międzykolcowe Wyrostek kolczysty Wyrostek stawowy dolny Rys. 3. Spojenie międzykręgowe Po całym dniu spędzonym na nogach dorosły człowiek sta- je się „krótszy” o około 2-3 cm. Podczas wypoczynku w po- zycji leżącej krążki są odciążone, w związku z czym mogą 17 powrócić do swych normalnych rozmiarów. Jak już wiemy, ponieważ same krążki są w wieku dorosłym pozbawione na- czyń krwionośnych, ich zaopatrywanie w wodę i substancje odżywcze następuje drogą dyfuzji z sąsiadujących z nimi trzo- nami kręgów, co nazywamy „pompą krążkową”, działającą zazwyczaj jedynie przy zmianach pozycji pionowej (stojącej lub siedzącej) na poziomą (leżącą). Masaż omawiany w tej książce uaktywnia, w inny oczywiście sposób, działanie tego mechanizmu. a. b. Rys. 4. a. Faza I pierwszego etapu dyskopatii – obrzęk jądra miażdżystego b. Faza II pierwszego etapu dyskopatii – obrzęk całego krążka Pierścień włóknisty z upływem czasu zazwyczaj traci swą jędrność i marszczy się, przestając być elastyczny. W niektó- rych przypadkach jednak, często bez żadnej istotnej przyczy- ny takiej jak np. uraz czy przeciążenie, w krążku następują zaburzenia przemiany materii prowadzące do wzmożonego wychwytywania płynów podczas wspomnianego procesu dy- fuzji. W efekcie dochodzi do obrzęku powodującego wzrost jego wymiarów zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pio- nowej. W pierwszej fazie obrzęk dotyczy samego pierścienia 18 GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA NIECO TEORII miażdżystego i jest praktycznie niezauważalny, w drugiej obejmuje cały krążek. Efektem jest oddalenie się od siebie trzonów kręgów (widoczne na zdjęciach bocznych rtg), jak też ucisk na więzadła i struktury znajdujące się w kanale krę- gowym. Stan też określamy jako pierwszy etap dyskopatii. b. a. Rys. 5. Wpływ ruchu na przesunięcie się jądra miażdżystego a. Prawidłowe obciążenie kręgosłupa, prawidłowa lokalizacja jądra miażdżystego w strukturze krążka międzykręgowego c. b. Raptowne zgięcie kręgosłupa do skłonu powoduje przesunięcie się jądra do tyłu, w stronę otworu międzykręgowego i rdzenia kręgowego c. Wygięcie kręgosłupa do tyłu (np. „przeprost na kolanie”, tak lubiany przez niektórych terapeutów manualnych, a zwłaszcza kręgarzy) przy osłabieniu pierścienia włóknistego prowadzi do jego pęknięcia i wydostania się treści jądra, lub w innych przypadkach przy osłabieniu więzadła tylnego do wysunięcia się krążka do otworu kręgowego W  obu przypadkach uciśnięty zostaje korzeń nerwu rdzeniowego. W  wyjątkowo pechowej sytuacji, gdy więzadło jest bardzo osłabione (np. na skutek intensywnych rozciągnięć), może dojść nawet do wysunięcia się krążka do kanału kręgowego i ucisku na rdzeń 19 Ponieważ trwa on stosunkowo krótko (niekiedy dosłownie kilka godzin), zmiany takie klinicznie wychwytywane są dość rzadko. Sam proces zasadniczo nie stanowi jeszcze bezpośredniego niebezpieczeństwa. Stosowane jednak niekiedy przy spowo- dowanych uciskiem bólach grzbietu energiczne zabiegi typu kręgarskiego (często w dodatku wykonywane przez niefa- chowców) mogą doprowadzić do rozciągnięcia włókien pier- ścienia włóknistego, przez co w następnym etapie powstać mogą „fałdy” uciskające na sąsiednie tkanki, bądź nawet do pęknięcia nadmiernie rozciągniętego pierścienia, a w rezul- tacie do przepukliny jądra miażdżystego (o której za chwilę będzie mowa). W samym pierścieniu mogą pojawiać się charakterystyczne mikroskopijne pęknięcia. Mogą one mieć dwojaki charakter: • Pęknięcia koncentryczne związane są z procesami zwy- rodnieniowymi. Są one zazwyczaj zbyt małe, by dopro- wadzić do osłabienia jego struktury, wystarczają jednak, aby szybciej niż zazwyczaj następowała jego dehydratacja, czyli odwodnienie (po prostu odparowanie). W tej sytu- acji krążek traci wodę szybciej niż następuje jej uzupełnie- nie w procesie dyfuzji. Pozbawiony napięcia krążek spłaszcza się, co z kolei powo- duje zmniejszenie się odstępów pomiędzy kręgami i pociąga za sobą zwężenie się otworów międzykręgowych, przez które przebiegają nerwy rdzeniowe łączące rdzeń kręgowy pośrednio lub bezpośrednio z narządami obwodowymi. 20 GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA NIECO TEORII Rys. 6. Pęknięcia koncentryczne Z czasem pojawiają się również tzw. zmiany zwyrodnienio- we (zwane osteofitami czy też popularnie „dziobami”), będą- ce ze strony organizmu mechanizmem ochronnym, mającym na celu zahamowanie zbliżania się do siebie trzonów kręgów. Jest to drugi etap dyskopatii, rozpoznawany radiologicz- nie poprzez wyraźne zwężenie szpary międzykręgowej. Efek- tem tego zwężenia jest, jak wyżej wspomniałem, zmniejsze- nie średnicy otworu międzykręgowego, a co za tym idzie ucisk na struktury przezeń przechodzące (zwłaszcza nerwy), co z kolei wywołuje ból. Istotną rolę odgrywa tu również „wystawanie” poza brzegi trzonów swoistego tzw. fartusz- ka z tkanki pierścienia włóknistego pozbawionego napięcia, który uciska zarówno na wspomniane nerwy i naczynia, jak i na więzadła, zaś na zdjęciu rtg często jest mylony z wysu- nięciem krążka (protruzją). 21 a. Krążek zdrowy b. Krążek ze zmianami zwyrodnieniowymi i „fartuszkiem” Rys. 7. Drugi etap dyskopatii Pęknięcia promieniste wychodzą z jądra miażdżystego i stopniowo prowadzą najpierw do osłabienia pierścienia (etap I i II), w wyniku czego może on wysunąć się nieznacznie poza granice wyznaczane brzegami trzonu kręgowego, co nazywa- my wypukliną, czyli protruzją krążka międzykręgowego. Rys. 8. Schemat ideowy protruzji Rys. 9. Uproszczone zdjęcie RTG protruzji 22 GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA NIECO TEORII Następnym etapem jest wysunięcie się znaczniejszej jego części. Mamy wówczas do czynienia z przepukliną, czyli prolapsem. Rys. 10. Rozpoczynający się proces powstawania przepukliny Rys. 11. Przepuklina bez pęknięcia ścianki pierścienia włóknistego Możliwe jest również przerwanie ciągłości pierścienia włóknistego, a w takim zaś przypadku zawar- tość jądra galaretowatego zostaje wyciśnięta na zewnątrz, uciskając na korzeń nerwu rdzeniowego, co z kolei prowadzić może do poważ- nych komplikacji neurologicznych w formie porażeń, a nawet paraliżu. Rys. 12. Przepuklina z tak zwaną sekwestracją – pęknięciem pierścienia włóknistego Rozróżniamy przepuklinę boczną, w której uciśnięte zosta- ją korzenie nerwów rdzeniowych, oraz centralną, gdzie ucisk 23 skierowany jest bezpośrednio na kanał rdzeniowy. W tym dru- gim przypadku wydobycie się treści jądra miażdżystego jest w praktyce raczej niemożliwe (za wyjątkiem poważnych ura- zów), jako że po drodze znajduje się mocne pasmo więzadła podłużnego tylnego, przyrośniętego do krążka. Jeśli jednak jest ono rozciągnięte i osłabione, mamy wówczas do czynie- nia z uciskiem na struktury rdzenia. W pierwszym z omówio- nych przypadków bóle są jednostronne, w drugim mają cha- rakter obustronny i najczęściej stanowią wskazanie do leczenia operacyjnego. wyciśnięta treść jądra miażdżystego korzeń nerwowy uciśnięty pierścień włóknisty korzeń nerwowy wolny jądro miażdżyste Rys. 13. Przepuklina boczna Charakter i jakość dolegliwości spowodowanych przez przepuklinę, a nawet protruzję (wysunięcie krążka), mogą być również ściśle związane ze średnicą i kształtem kanału kręgowego – jeśli jest on wąski, nawet stosunkowo niewiel- kie przemieszczenia części krążka do jego światła mogą powo- dować bardzo silne objawy bólowe. W przypadku ucisku na korzenie nerwowe może dojść w nich do różnie zaawansowanych zmian z powodu ich 24 GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA NIECO TEORII niewielkiej przesuwalności po opuszczeniu rdzenia kręgowe- go. Korzeń może wówczas zostać naciągnięty lub uciśnięty. więzadło podłużne tylne przepuklina rdzeń kręgowy Rys. 14. Przepuklina centralna Z klinicznego punktu widzenia istotne jest również zjawi- sko „przyklejania” się korzenia do przepukliny (bocznej) jądra miażdżystego. Powstałe w wyniku tego zrosty wiążą korzeń z przepukliną na stałe, nawet gdy jej zawartość ulegnie z cza- sem zwapnieniu i zmniejszeniu do rozmiarów nieszkodliwych, co wiąże się niekiedy z koniecznością odbarczenia ucisku dro- gą zabiegu neurochirurgicznego. Bóle spowodowane zarówno przez dyskopatię, jak i pro- truzję czy też przepuklinę jądra miażdżystego najczęściej przybierają postać tzw. rwy kulszowej (promieniowanie bólu do nóg wzdłuż nerwu kulszowego) lub rwy barkowej (pro- mieniowanie do rąk). Sam Breuss uważał, że: …pod wpływem dużego ciężaru gąbka może wyschnąć i zostać spłaszczona na cienki plasterek. Jeśli uwolni- my ją od ciężaru i włożymy do wody, to znowu nasiąknie i powróci do starego kształtu. Jego zdaniem podobnie mogą zachowywać się 25 krążki międzykręgowe, a zatem pod wpływem odpowiedniego nawilżania mogą one odzyskać utraconą objętość i sprężystość. „CUDOWNY” OLEJ Z DZIURAWCA Według samego Breussa „ideową” podstawą koncepcji jego masażu było przekonanie, że najważniejsze znaczenie w terapii dyskopatii ma nie tyle wymyślona przez niego, prosta w grun- cie rzeczy technika (chociaż, jak dziś wiemy, właśnie ona ma zasadnicze znaczenie), ile wmasowywanie w skórę (a przez nią i w tkanki podskórne) dużych ilości znanego w medycynie naturalnej wielu krajów oleju z kwiatów dziurawca. Uwa- żał on, że olej ten nie tylko uelastycznia tkanki miękkie, ale przede wszystkim wnika do wnętrza krążka, hamując pro- ces jego odwodnienia (dehydratacji) i degeneracji. Podobne działanie ma występować również przy masażu stawów ob- wodowych, nawet tych największych i otoczonych najgrubszą warstwą mięśni – biodrowego i barkowego. Teoria ta brzmi bardzo pięknie i jak wspomniano jest dość znana w różnych systemach medycyny ludowej (także polskiej), jej wadą jest natomiast, że jest ona niestety całkowicie niezgodna z pod- stawową wiedzą z zakresu fizjologii. Cóż jednak z tego, skoro liczne zaświadczenia lekarskie i zdjęcia rentgenowskie doku- mentują fakt, że wstrzymanie procesów odwodnienia krążka, a nawet lekka poprawa w wielu przypadkach rzeczywiście miały miejsce? Taka poprawa miała miejsce również w przy- padkach „wysychania” stawów obwodowych! 26 GŁĘBOKI MASAŻ MOBILIZACYJNO-POWIĘZIOWY KRĘGOSŁUPA NIECO TEORII A zatem niezależnie od wątpliwego uzasadnienia teoretycz- nego, ponieważ zabieg ten w żadnym razie (poza przypadka- mi uczuleń, o czym dalej) nie może przynieść szkody, oleju tego używać możemy w sposób zupełnie bezpieczny. Mówiąc ściślej, w przeciwieństwie do naturoterapeutów korzystających z oleju dziurawcowego w postaci czystej (za to używających jedynie bardzo niewielkiej jego ilości), w ory- ginalnym masażu według Breussa posługujemy się jego 20 mieszanką z olejem bazowym, jakim zazwyczaj jest stosun- kowo łatwy do kupienia w sklepie spożywczym, lekki i łatwo przyswajalny olej z pestek winogron lub tłoczona na zimno oliwa z oliwek. Stosuje się go za to stosunkowo dużo. W tym miejscu warto może wspomnieć o zasadzie pro- pagowanej przez autora wielu podręczników masażu, Geor- ge’a Downinga. Uważa on mianowicie, że do masażu najlepiej nadają się oleje spożywcze (nawet czekoladowy :-) ). Ja oso- biście poza zdecydowanie przeze mnie preferowanymi olejem z pestek winogron i oliwą bardzo cenię olej migdałowy, nie- stety jest on jednak nieco drogi. Z drugiej strony, według nie- których autorów działa on także przeciw rozstępom skórnym i cellulitowi*, co jednak nie jest tematem naszej książeczki. Olej z kwiatów dziurawca musimy, niestety, przeważnie przygotowywać samemu, jako że wprawdzie bywa on dostęp- ny w drogeriach i sklepach zielarskich, jego jakość jest jednak bardzo różna, a przede wszystkim jest zdecydowanie drogi. W tym celu należy zdobyć w jakikolwiek sposób większą ilość kwitnących kwiatów dziurawca i usunąć z nich szypułki. * Jak ostatecznie pozbyć się cellulitu można dowiedzieć się z książki Ashley Black „Mit cellulitu”, dostępnej w sklepie www.vitalni24.pl (przyp. wyd.). 27 Zdzisław Drobner – specjalista masażu chińskiego, akupun ktury i terapii manualnej. Posiada tytuł zawo- dowy i uprawnienia mistrza chiropraktyki, nadane mu przez Institut für Chiropraktik und Osteopathie- forschung w Kolonii. Jest członkiem Niemieckiego Związku Chiropraktyków (BDC). Opracował autorski system miękkiej terapii manualnej kręgosłupa. Prezentowana w książce terapia mięśniowo-powięziowa to innowa- cyjna metoda skuteczna przy wielu schorzeniach i dolegliwościach takich jak: ból karku, szyi, pleców, stawów, barku, kręgosłupa, przy- kurcz ścięgien i mięśni, rwa kulszowa. Eliminuje również łokieć tenisi- sty i golfisty, bóle głowy czy wady postawy. Opiera się na głębokiej pracy z ciałem i rozluźnianiu napięć w obrębie mięśni i otaczających je powięzi. Uwalnia od przewlekłego bólu, poprawia funkcjonowanie ciała i poszerza zakres ruchu. Autor prezentuje wiele technik manualnych, dzięki którym można usu- nąć napięcia i dysfunkcje w obrębie tkanek miękkich i układu mięśniowo- -powięziowego (mięśni, ścięgien, więzadeł czy powięzi). Przedstawia terapię nerwowo-mięśniową oraz elementy głębokiego masażu tkanek i tradycyjnego masażu chińskiego Tui Na, w tym technikę Gua Sha. Zamiast objawów, wyeliminuj przyczynę bólu! Patroni: S K L E P Z E Z D R O W I E M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Głęboki masaż mobilizacyjno-powięziowy kręgosłupa. Jak pozbyć się przewlekłego bólu dzięki innowacyjnej terapii mięśniowo-powięziowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: